1
00:00:02,222 --> 00:00:04,774
Pospěš si, nebo nás všechny zabijí.

2
00:00:04,774 --> 00:00:05,956
Rychle!

3
00:00:08,297 --> 00:00:09,607
Máš ještě pořád mléko?

4
00:00:10,582 --> 00:00:12,359
Kam jdete?

5
00:00:12,759 --> 00:00:15,026
Vyžádali si ji.

6
00:01:20,439 --> 00:01:22,479
Pane? To je ona.

7
00:01:23,519 --> 00:01:25,599
Dívka, která vykládá budoucnost?

8
00:01:58,079 --> 00:02:01,399
Dělají kouzlo,
aby vyhrál v dostihu.

9
00:02:08,559 --> 00:02:13,398
Ten kůň se jmenuje Monaghan Boy.
Běží v Kemptonu v pondělí ve tři.

10
00:02:13,399 --> 00:02:16,799
Klidně si vsaďte,
ale nikomu jinému to neříkejte.

11
00:02:41,839 --> 00:02:45,158
A Abrahám měl domov v jeskyni,

12
00:02:45,159 --> 00:02:47,318
ale žilo se mu dobře,

13
00:02:47,319 --> 00:02:50,078
protože Bůh tam přebýval s ním.

14
00:02:50,079 --> 00:02:52,998
Víte, děti, Bůh nedbá,

15
00:02:52,999 --> 00:02:56,718
jestli žijete v chatrči
nebo v panském sídle.

16
00:02:56,719 --> 00:03:00,958
Bůh nedbá,
jestli jste bohatí nebo chudí.

17
00:03:00,959 --> 00:03:02,959
Všichni jste božími...

18
00:03:09,199 --> 00:03:10,639
Dobré ráno, pane.

19
00:03:20,519 --> 00:03:22,439
Dobré ráno, pane Shelby.

20
00:04:05,599 --> 00:04:08,158
- No tak, dělej.
- Dobré ráno, pane.

21
00:04:08,159 --> 00:04:10,359
- Ránko, pane Shelby.
- Dělej, pospěš si!

22
00:04:26,199 --> 00:04:27,279
Finne?

23
00:04:30,079 --> 00:04:31,519
Arthur rozpoutal hotové peklo.

24
........