1
00:00:06,200 --> 00:00:09,399
NEVYŘČENÁ HISTORIE
SPOJENÝCH STÁTŮ

2
00:00:14,200 --> 00:00:15,399
<i>Mír a prosperita.<i>

3
00:00:16,899 --> 00:00:19,504
<i>Železná opona sestoupila
na celý kontinent.<i>

4
00:00:19,601 --> 00:00:25,298
<i>Řecký stát je dnes ohrožen teroristickými
aktivitami vedenými komunisty.<i>

5
00:00:29,503 --> 00:00:32,003
<i>Byl jste někdy členem
komunistické strany?<i>

6
00:00:32,199 --> 00:00:34,199
<i>Budu pokračovat v boji za mír.<i>

7
00:00:41,500 --> 00:00:43,301
<i>Kolik máme času?<i>

8
00:00:43,304 --> 00:00:44,700
<i>Toto je atomový věk.<i>

9
00:00:51,900 --> 00:00:57,502
<i>Díky tomu že máme 67 milionů
zaměstnanců, což je nejvíce v historii<i>

10
00:00:57,901 --> 00:01:01,403
<i>Spojené státy dnes
představují úspěch dobré vlády<i>

11
00:01:01,497 --> 00:01:03,802
<i>nepřekonaný v historii lidstva,<i>

12
00:01:04,501 --> 00:01:08,002
<i>zatímco řídíme kola našeho osudu,<i>

13
00:01:08,104 --> 00:01:12,503
<i>duch podporuje stále větší
pokrok v zemědělství, průmysl,<i>

14
00:01:12,900 --> 00:01:15,802
<i>v oblasti vědy a podnikání,
které zajišťují velkou většinu<i>

15
00:01:16,501 --> 00:01:21,202
<i>způsobu života, který je fyzicky
a duchovně povznášející a potěšující.<i>

16
00:01:21,599 --> 00:01:24,202
<i>Semena našeho štěstí měli kořeny tady.<i>

17
00:01:24,600 --> 00:01:30,201
<i>... udržovat, chránit a bránit
Ústavu Spojených států<i>

18
00:01:30,901 --> 00:01:32,300
<i>k tomu mi pomáhej Bůh.<i>

19
00:01:36,303 --> 00:01:40,400
Republikán Dwight David Eisenhower
byl zvolen prezidentem v roce 1952

20
00:01:40,803 --> 00:01:43,700
drtivým vítězství ve volbách v 39 státech.

21
00:01:44,703 --> 00:01:50,901
Hrdina z 2. světové války, milý přitom tvrdý,
označoval probíhající Korejskou válku jako zbytečnou.

22
00:01:51,601 --> 00:01:56,902
Generál Eisenhower, ji ukončí a obnoví
americkou důvěru a optimismus:
........