1
00:00:11,737 --> 00:00:14,501
Dokonce není potřeba upravovat loď.

2
00:00:14,574 --> 00:00:16,701
Šestka do rohu.

3
00:00:16,776 --> 00:00:20,177
Silnější zámek, tlustší dveře. Pěkně jak se patří.

4
00:00:20,246 --> 00:00:22,180
Dokonce není potřeba víc přídělů.

5
00:00:22,248 --> 00:00:24,079
Heej.

6
00:00:24,150 --> 00:00:26,243
Počkat.
No ták!

7
00:00:36,829 --> 00:00:39,992
Ty si takhle vyděláváš, co?
Jako o život, příteli.

8
00:00:40,066 --> 00:00:44,526
Vodní planety, to chce dělníky. Terraformovací posádky
mají podivuhodnou úmrtnost.

9
00:00:44,604 --> 00:00:47,334
Dělníky?
Chtěl jsi říct, ehm... otroky.

10
00:00:49,275 --> 00:00:51,709
Tak, sto-pro to nebyli dobrovolníci.

11
00:00:51,777 --> 00:00:55,372
Tak proč se jim nedávalo víc přídělů?

12
00:00:56,716 --> 00:00:58,946
Neslyšel jsem žádné námitky.

13
00:00:59,018 --> 00:01:01,486
Kolik peněz? Hodně?

14
00:01:03,522 --> 00:01:06,855
No, ehm...
možná bys měla jít zpátky na loď.

15
00:01:06,926 --> 00:01:09,656
V pořádku.
Je to celkem zábavné.

16
00:01:09,729 --> 00:01:12,823
Jo? Co je zábavné?
Ráda se dívám na hru.

17
00:01:12,899 --> 00:01:15,925
Navíc to tak vypadadá, že...

18
00:01:16,002 --> 00:01:19,631
prostě dát Jaynovi težkou tyč
a ustoupit.
- Ha!

19
00:01:19,705 --> 00:01:23,163
Ale měli bychom se klidit,
než tu budem moc dlouho.

20
00:01:23,242 --> 00:01:25,233
Vypadá to tu na zloděje.
Zloděje?

21
00:01:25,311 --> 00:01:27,836
Jo.
Tohle jsem mu právě vzal.

22
00:01:27,914 --> 00:01:30,246
No, tohle si vydělali
skrze pot svého otrokářského obočí.
........