1
00:00:01,115 --> 00:00:02,296
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:02,297 --> 00:00:03,325
Toto je kopie dopisu,

3
00:00:03,326 --> 00:00:04,525
který jste napsala
okresnímu návladnímu,

4
00:00:04,526 --> 00:00:06,093
a hrozila, že mě odhalíte.

5
00:00:06,094 --> 00:00:08,570
Pokud někdy ten dopis pošlete,
jsme na spolu na jedné lodi.

6
00:00:08,571 --> 00:00:09,738
Chceš se sem nastěhovat?

7
00:00:09,806 --> 00:00:12,508
Byl jsem tu jen dvakrát

8
00:00:12,575 --> 00:00:14,593
a v obou případech
jsem tu byl s tebou.

9
00:00:14,677 --> 00:00:16,357
Když mě porazíš v jednání
o rozdělení,

10
00:00:16,379 --> 00:00:17,347
dostaneš na dveře své jméno.

11
00:00:17,347 --> 00:00:19,180
Pokud si myslíš,
že to zase vyhraješ,

12
00:00:19,181 --> 00:00:20,432
čeká tě ještě jedna rána.

13
00:00:20,516 --> 00:00:21,883
Jsi připraven použít
svůj vztah s Rachel,

14
00:00:21,951 --> 00:00:23,251
abys přesvědčil jejího otce?

15
00:00:23,319 --> 00:00:24,953
Na tom nezáleží,
protože to nebude třeba.

16
00:00:25,020 --> 00:00:26,955
- Folsom Foods.
- Tady jde o Harveyho Spectera,

17
00:00:27,022 --> 00:00:29,491
Jessicu Pearsonovou a jejich rozvod.

18
00:00:29,558 --> 00:00:30,859
A nepůjdete za někým,
koho jste si nevzali,

19
00:00:30,926 --> 00:00:32,126
abyste se pomstili tomu, koho ano.

20
00:00:32,161 --> 00:00:33,361
To je šek od Folsom Foods.

21
00:00:33,362 --> 00:00:34,963
Zbytek toho, co nám dluží.

22
00:00:35,730 --> 00:00:37,865
Jestli mě zničíš, nebudu mít nic.

23
00:00:37,933 --> 00:00:38,899
Tlačil mě do kouta.
........