1
00:00:18,059 --> 00:00:21,207
<i>Březen, 632 př. n. l.

2
00:00:23,439 --> 00:00:26,278
<i>Kněží se shromáždili,
aby naplánovali vraždu.

3
00:00:30,049 --> 00:00:33,248
<i>Desetiletí je měla
pod palcem bohatá rodina...

4
00:00:33,637 --> 00:00:36,158
<i>podporovaná mocí
egyptského Faraona.

5
00:00:38,192 --> 00:00:40,922
<i>Nyní nadešel čas pro pomstu.

6
00:00:44,799 --> 00:00:46,459
<i>Toto je pravdivý příběh...

7
00:00:46,966 --> 00:00:52,606
<i>zaznamenaný na papyru,
který přežil 2500 let.

8
00:00:56,152 --> 00:01:01,563
<i>Je to příběh o vraždě, závěrečném činu
30 let trvajícího nepřátelství...

9
00:01:01,909 --> 00:01:05,413
<i>který rozvrátí město
a svrhne dynastii.

10
00:01:11,782 --> 00:01:15,538
<i><b>STAROVĚCÍ EGYPŤANÉ

11
00:01:22,038 --> 00:01:25,748
<i><b>Vražda v chrámu

12
00:01:27,758 --> 00:01:34,158
<i>Po 400 let byl Egypt pustošen
občanskou válkou a nepřátelskou invazí.

13
00:01:36,667 --> 00:01:39,680
<i>Lybijští nájezdníci se přihnali ze severu.

14
00:01:43,673 --> 00:01:46,283
<i>Nubijské vojsko dobylo jih.

15
00:01:51,832 --> 00:01:53,670
<i>V království plném chaosu...

16
00:01:54,139 --> 00:01:58,897
<i>bohaté kněžstvo ze sebe učinilo
nezávislou politickou sílu.

17
00:02:00,867 --> 00:02:06,388
<i>Kněží boha Amona se stali prostředníky
ve vyjednávání mezi soupeřícími vojevůdci.

18
00:02:07,327 --> 00:02:11,932
<i>Po 450 let se nezodpovídali nikomu.

19
00:02:13,892 --> 00:02:18,369
<i>Ale v 7. století př. n. l.,
Psamtek, nemilosrdný válečník...

20
00:02:18,802 --> 00:02:21,740
<i>uzurpuje moc a sjednotí království.

21
00:02:24,799 --> 00:02:27,898
<i>Egypt má nového Faraona.

22
00:02:35,278 --> 00:02:39,724
<i>Žádná část země nezůstane
nedotčena novým režimem.

23
........