1
00:00:08,000 --> 00:00:12,000
<i><b>www.edna.cz/dexter uvádí...</b></i>

2
00:00:22,000 --> 00:00:26,000
<b>Dexter</b>
<i><b>8x12 Remember the Monsters?</b></i>

3
00:00:30,000 --> 00:00:34,000
<i><b>přeložili iHyi, Hurley a Teebo</b></i>

4
00:01:54,716 --> 00:01:58,785
<i>V minulých dílech...</i>
- Nemůžeš mě zabít. - Proč?

5
00:01:58,786 --> 00:02:01,488
Nespadám do Harryho kodexu.

6
00:02:01,489 --> 00:02:04,558
<i>Na světě existuje
místo pro vašeho syna.</i>

7
00:02:04,559 --> 00:02:07,994
- Jsi dokonalý.
- Ale vždyť víte, co jsem provedl Deb.

8
00:02:09,163 --> 00:02:12,532
V tom kontejneru
jsem zabila toho nesprávného.

9
00:02:12,533 --> 00:02:16,702
- Proč jsi mě nenechala utopit?
- Neumím si představit život bez tebe.

10
00:02:16,703 --> 00:02:20,172
Jsem ráda, že jste si
k sobě našli cestu.

11
00:02:20,173 --> 00:02:24,009
- Rodina, co společně zabíjí...
- Zachův vrah je váš příbuzný.

12
00:02:24,010 --> 00:02:27,346
- Mozkový chirurg je váš příbuzný.
- Daniel.

13
00:02:27,347 --> 00:02:30,783
- Jmenuje se Oliver Saxon.
- Co uděláš? - Co myslíte?

14
00:02:30,784 --> 00:02:36,020
- Je to můj syn.
- Stále k tobě něco cítím. - Já jen...

15
00:02:36,021 --> 00:02:38,490
- Vzpomínáš si na mě?
- Kam půjdeš?

16
00:02:38,491 --> 00:02:42,260
- Ještě jsem se nerozhodla.
- Do Argentiny.

17
00:02:44,497 --> 00:02:47,465
Já, ty a Harrison
odjedeme do Argentiny.

18
00:02:47,466 --> 00:02:51,168
Mám stopu na Hannah McKay,
ale potřebuji vaši pomoc.

19
00:02:51,169 --> 00:02:56,107
- Jde po vás, musíte pospíchat.
- Kvůli bouři nejsou volné dřívější lety.

20
00:02:56,108 --> 00:02:58,976
Mám návrh.
Necháme se být.

21
00:02:58,977 --> 00:03:02,679
Zabil jsi přede mnou svou matku.
........