1
00:01:45,209 --> 00:01:49,541
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:53,934 --> 00:01:56,116
V minulých dílech...

3
00:01:56,117 --> 00:01:58,785
- Nemůžete mě zabít.
- Proč?

4
00:01:58,786 --> 00:02:01,328
Protože nesedím do Harryho kodexu.

5
00:02:01,353 --> 00:02:04,564
Věř mi, když říkám, že na tomto
světě je pro tvého syna místo.

6
00:02:04,610 --> 00:02:08,473
- Jste dokonalý. - Jak to můžete pořád
říkat, když víte, co jsem udělal Deb?

7
00:02:08,863 --> 00:02:12,236
V tom kontejneru jsem
zastřelila špatnou osobu.

8
00:02:12,264 --> 00:02:14,868
Proč jsi mě zachránila?
Proč jsi mě nenechala utopit?

9
00:02:14,869 --> 00:02:17,022
Nemohla jsem si bez tebe
přestavit svůj život.

10
00:02:17,057 --> 00:02:20,134
Jsem ráda, že jste si vy dva
k sobě zase našli cestu.

11
00:02:20,173 --> 00:02:22,249
No, jsme rodina,
která spolu zabíjí.

12
00:02:22,284 --> 00:02:26,461
Zachův vrah je váš příbuzný.
Mozkový chirurg je váš příbuzný.

13
00:02:26,508 --> 00:02:29,087
- Daniel. - Vystupuje
pod jménem Oliver Saxon.

14
00:02:29,133 --> 00:02:32,690
- Co uděláte? - Co myslíte?
- Je to můj syn.

15
00:02:32,713 --> 00:02:36,020
- Pořád k tobě něco cítím.
- Já prostě...

16
00:02:36,141 --> 00:02:38,429
- Pamatuješ si na mně?
- Kam myslíš, že půjdeš?

17
00:02:38,491 --> 00:02:42,009
- Ještě jsem se nerozhodla.
- Do Argentiny.

18
00:02:44,393 --> 00:02:47,720
Já, ty a Harrison
se přestěhujeme do Argentiny.

19
00:02:47,767 --> 00:02:51,056
Mám vodítko k Hannah McKayové,
ale budu potřebovat vaši pomoc.

20
00:02:51,079 --> 00:02:53,094
Jde po tobě a musíš
jednat rychle.

21
00:02:53,129 --> 00:02:56,369
........