1
00:00:00,568 --> 00:00:05,893
Překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:00:08,299 --> 00:00:09,852
V minulých dílech...

3
00:00:09,887 --> 00:00:12,722
Harrison a já odjíždíme
s Hannah z Miami.

4
00:00:12,756 --> 00:00:15,654
- Jednáš tak, jako by se mě to
netýkalo. - Můžeš na návštěvu.

5
00:00:15,692 --> 00:00:18,372
Dobře, příště tě uvidím v Argentině.

6
00:00:18,419 --> 00:00:23,427
- Přiblížil ses při hledání k Saxonovi?
- Přál bych si, abysme mohli prostě odjet.

7
00:00:23,462 --> 00:00:27,220
- Pořád k tobě něco cítím. - Měla jsem
pocit, jako by mě něco drželo zpátky.

8
00:00:27,278 --> 00:00:29,377
- A teď?
- Teď, já...

9
00:00:30,237 --> 00:00:33,914
- Chci, abys mi pomohla tak, jako jsi
pomohla Dexterovi. - Najdu způsob.

10
00:00:33,944 --> 00:00:36,862
- A co Dexter? Pořád po mně jde.
- S Dexterem promluvím.

11
00:00:36,880 --> 00:00:38,696
- Myslíte, že se mu zabíjení nelíbí?

12
00:00:38,731 --> 00:00:42,858
- Nechte mě vám ukázat
jak moc se mu zabíjení nelíbí. - Ne!

13
00:00:42,920 --> 00:00:45,388
To je hlava Zacha,
do které řeže.

14
00:00:45,422 --> 00:00:50,530
- Rád bych byl součástí týmu.
- Díky, ale Úřad maršála nebere partnery.

15
00:00:50,561 --> 00:00:54,601
Hledáte nového forenzního technika?
- Dexter odjíždí. - Opravdu?

16
00:00:54,624 --> 00:00:57,600
Připadá mi divné, že opouští město

17
00:00:57,634 --> 00:01:00,478
že opouští město v tu samou
dobu co tu byla Hannah McKayová.

18
00:01:00,524 --> 00:01:03,624
Kdyby Dexter chodil s Hannah McKayovou,
tak bych o tom věděla.

19
00:01:03,659 --> 00:01:07,707
- Maršál Clayton si myslí, že tě
Dexter ukrývá. - Ach, bože.

20
00:01:07,730 --> 00:01:09,962
- Co se stalo?
- Upadl a udeřil se do brady.

21
00:01:09,997 --> 00:01:13,807
Je to docela hluboké.
Nechce to přestat krvácet.
........