1
00:00:05,133 --> 00:00:06,767
Ichabod!

2
00:01:18,471 --> 00:01:20,640
Tu sme zatiaľ v bezpečí.

3
00:01:20,774 --> 00:01:21,941
Katrina.

4
00:01:24,445 --> 00:01:26,635
- Čo je to za miesto?
- Na vysvetlenie nie je čas.

5
00:01:26,670 --> 00:01:28,751
Bol si povolaný kvôli
väčším veciam.

6
00:01:28,786 --> 00:01:30,550
Áno, ja viem.
Aby som zastavil Štyroch Jazdcov.

7
00:01:30,584 --> 00:01:33,199
Mor, Vojnu, Hladomor a Smrť,
Ichabod.

8
00:01:33,212 --> 00:01:35,903
Presne ten, ktorému si zoťal
hlavu na bitevnom poli.

9
00:01:39,059 --> 00:01:41,327
Ale teraz sa vrátil,
aby povolal ostatných.

10
00:01:43,063 --> 00:01:45,898
Spolu rozpútajú Apokalypsu.

11
00:01:45,933 --> 00:01:47,400
Predtým ako Štyria
Jazdci môžu cválať,

12
00:01:47,434 --> 00:01:49,602
armáda zla ich predíde.

13
00:01:51,305 --> 00:01:54,073
Prvý temný duch povstane
s krvavým mesiacom.

14
00:01:54,108 --> 00:01:55,274
Ona je jedna z nás.

15
00:01:55,309 --> 00:01:56,609
Jedna z koho?

16
00:01:56,644 --> 00:01:58,845
Musíš ju zastaviť, skôr
než znova zabije.

17
00:01:58,879 --> 00:01:59,846
Katrina?!

18
00:02:00,881 --> 00:02:02,415
Katrina?!

19
00:02:22,427 --> 00:02:23,430
Dobré ráno, pane.

20
00:02:23,505 --> 00:02:24,877
Potrebujem okamžite hovoriť
s poručíčkou Millsovou.

21
00:02:24,954 --> 00:02:26,396
Nemôžem vám dovoliť
opustiť miesntosť.

22
00:02:26,481 --> 00:02:28,616
Ste hlavný svedok
v prebiehajúcom vyšetrovaní.

........