1
00:00:01,042 --> 00:00:02,592
<i>Men.</i>

2
00:00:03,792 --> 00:00:05,075
Povedz Henry,

3
00:00:05,077 --> 00:00:07,894
Prečo sa chceš stať
asistentom pána Schmidta?

4
00:00:07,896 --> 00:00:09,079
Je môj hrdina.

5
00:00:09,081 --> 00:00:10,664
Viem o ňom všetko.

6
00:00:11,382 --> 00:00:14,517
"Možný stalker."

7
00:00:15,586 --> 00:00:17,754
A prečo si myslíš, že
máš na to kvalifikáciu?

8
00:00:17,756 --> 00:00:20,140
Tak ako on,
zmaturoval som v 16.

9
00:00:20,142 --> 00:00:22,425
Potom som dokončil štvorročný
počítačový vedecký program

10
00:00:22,427 --> 00:00:23,876
na Harvarde
len za dva roky,

11
00:00:23,878 --> 00:00:26,313
počas ktorých, som
založil internetový startup

12
00:00:26,315 --> 00:00:29,082
a práve ma delia dva semestre
od právnického titulu.

13
00:00:29,084 --> 00:00:33,019
Takže "nemá právnický titul."

14
00:00:33,988 --> 00:00:35,188
Poviem ti pár vecí

15
00:00:35,190 --> 00:00:36,773
o Waldenovi Schmidtovi,
o ktorých možno nevieš.

16
00:00:36,775 --> 00:00:38,074
Ten chlap je génius.

17
00:00:38,076 --> 00:00:39,859
To viem.

18
00:00:39,861 --> 00:00:42,895
"Rád skáče do rečí."

19
00:00:43,948 --> 00:00:46,449
Myslí inak ako ostatní.

20
00:00:46,451 --> 00:00:48,568
Jeho myseľ stále pracuje.

21
00:00:48,570 --> 00:00:49,919
Vždy, keď otvorí ústa,

22
00:00:49,921 --> 00:00:51,621
je to preto, že povie
nejakú dôležitú vec.

23
00:00:51,623 --> 00:00:53,340
Zbožňujem ten nový toaleťák,
........