1
00:00:05,655 --> 00:00:07,967
Heja, heja!

2
00:00:27,904 --> 00:00:29,015
Hej.

3
00:00:29,017 --> 00:00:30,094
Kolik máš?

4
00:00:30,096 --> 00:00:32,077
176 kusů.

5
00:00:32,080 --> 00:00:33,817
Dneska bude
na burze svátek.

6
00:00:33,819 --> 00:00:35,939
To uvidíme.

7
00:00:38,098 --> 00:00:40,027
Co se děje?

8
00:00:41,960 --> 00:00:43,471
Do hajzlu!

9
00:00:52,744 --> 00:00:55,579
Tati, utíká nám stádo!

10
00:00:55,581 --> 00:00:57,684
Hej, tati!
Nech tátu jít.

11
00:00:57,686 --> 00:00:59,354
Marníme tu čas.

12
00:00:59,356 --> 00:01:01,337
Musíme je sehnat dřív
než zapadne slunce.

13
00:01:01,339 --> 00:01:03,459
Hyjé.

14
00:01:14,420 --> 00:01:15,863
Vincent Savino
z masa a kostí.

15
00:01:15,865 --> 00:01:17,967
Vídával jsem ho
v sousedství

16
00:01:17,969 --> 00:01:21,603
dokud se neodlifroval
do Havany.

17
00:01:41,835 --> 00:01:43,992
Dal jsi mi slovo.

18
00:01:43,994 --> 00:01:45,992
Řekl jsem, že se budu snažit.

19
00:01:45,994 --> 00:01:47,958
To letadlo mi právě
rozehnalo stádo.

20
00:01:47,960 --> 00:01:50,567
A co bych s tím měl
jako dělat, Ralphe?

21
00:01:50,570 --> 00:01:53,350
Můžeš začít se zaplacením
šesti přívěsů,

22
00:01:53,353 --> 00:01:55,055
které musím zítra
vrátit prázdné.

23
00:01:55,057 --> 00:01:56,308
........