1
00:00:55,010 --> 00:00:57,779
Na vyjížďce jsem mluvil s Bobbym
a malým Howardem.

2
00:00:57,781 --> 00:00:59,064
Říkali něco o kácení

3
00:00:59,066 --> 00:01:01,015
toho velkého dubu.

4
00:01:01,017 --> 00:01:04,685
Jo, gelogická zpráva říká,
že je pod ním zásobárna vody.

5
00:01:04,687 --> 00:01:06,404
Je to stoletý dub, Jacku.

6
00:01:06,406 --> 00:01:08,656
Je zde déle než my dva.

7
00:01:08,658 --> 00:01:10,458
My ho neporazíme.

8
00:01:10,460 --> 00:01:14,462
Mám ten strom rád jako nikdo,

9
00:01:14,464 --> 00:01:17,031
ale dostaneme 300 žíznivých kusů
dobytka k vodě.

10
00:01:17,033 --> 00:01:20,502
Dobře, podzemní zásoby vody
jsou na severovýchodní parcele.

11
00:01:20,504 --> 00:01:22,170
To je taky dobré místo.

12
00:01:22,172 --> 00:01:24,172
Jistě mohlo by být, jestliže
nasadíš desetkrát víc

13
00:01:24,174 --> 00:01:26,224
lidí, aby odtamtud udělali
rozvody trubek.

14
00:01:26,226 --> 00:01:28,309
No, tak ho tam umístíme.

15
00:01:29,178 --> 00:01:31,312
Uvidíme.

16
00:01:39,990 --> 00:01:42,240
Sám se nezvedne.

17
00:01:45,611 --> 00:01:47,612
Jo.

18
00:01:47,614 --> 00:01:49,981
Jo, je tady.

19
00:01:51,400 --> 00:01:53,418
Savoy?

20
00:01:53,420 --> 00:01:55,620
Rozumím.

21
00:01:55,622 --> 00:01:57,922
Čas na to být šerifem.

22
00:01:58,440 --> 00:02:00,909
Tak, pane Durry, slečna Rizzo,

23
00:02:00,911 --> 00:02:02,244
má vedoucí účetní kanceláře,
mi říká,

24
........