1
00:00:12,710 --> 00:00:14,676
Podívej se tamhle.

2
00:00:24,809 --> 00:00:26,287
Co myslíš, že to je?

3
00:00:27,078 --> 00:00:28,774
Nakažené nory psouna prériového.

4
00:00:28,837 --> 00:00:32,343
Vlezou pod zem a zemřou.
A nakazí tím zemi.

5
00:00:33,731 --> 00:00:35,066
Vykopej je.

6
00:00:43,803 --> 00:00:44,870
Myslím, že je mám.

7
00:00:44,871 --> 00:00:46,060
Počkej.

8
00:00:47,293 --> 00:00:48,564
Dej mi to.

9
00:00:50,385 --> 00:00:51,797
Co se děje?

10
00:00:56,488 --> 00:00:58,203
To nejsou psouni.

11
00:01:17,758 --> 00:01:19,443
"Starosta Bennett
velmi těsně bojuje

12
00:01:19,444 --> 00:01:21,941
s nováčkem Gradym
ve volbách ve Vegas."

13
00:01:22,258 --> 00:01:23,775
Velmi těsně je dobrý.

14
00:01:24,179 --> 00:01:25,527
Pokud máš vsazeno na oba koně.

15
00:01:25,536 --> 00:01:26,891
My vsadili pouze na Gradyho.

16
00:01:27,102 --> 00:01:28,166
Jen říkám,

17
00:01:28,168 --> 00:01:30,452
že ještě nedávno tenhle chlapík
neměl vůbec žádnou šanci.

18
00:01:30,454 --> 00:01:32,589
Teď je kousek od toho,
aby to vyhrál.

19
00:01:32,590 --> 00:01:34,716
Rede, kousek není dost dobrý.

20
00:01:34,778 --> 00:01:36,174
Potřebujeme dostat
Bennetta z úřadu,

21
00:01:36,176 --> 00:01:38,073
než nám všechno zkrouhne.

22
00:01:38,074 --> 00:01:40,774
Vincente, udělali jsme
pro Gradyho vše, co šlo.

23
00:01:40,959 --> 00:01:43,716
Já mluvil s naším přítelem,
který dodává hlasovací stroje.

........