1
00:00:00,060 --> 00:00:02,958
Přeložila: Nia Wolf
Korekce: Tvrzňa
Časování: f1nc0

2
00:00:15,050 --> 00:00:18,258
Tady velitelka Tana Nile.
Ztrácím výkon!

3
00:00:18,300 --> 00:00:20,425
Jestli to tak půjde dál,
tak to do Rigelu-3 nezvládnu.

4
00:00:20,467 --> 00:00:22,425
Padá---

5
00:00:23,425 --> 00:00:26,717
- Co to?
- To ne!

6
00:00:26,758 --> 00:00:29,008
Říkala jsem vám, hoši,
že si hrát můžete

7
00:00:29,009 --> 00:00:31,258
až když máte hotové
domácí úkoly a povinnosti.

8
00:00:31,300 --> 00:00:34,342
Ale teto May, byli jsme
uprostřed záchrany galaxie...

9
00:00:34,383 --> 00:00:37,425
Vždyť já tu ani nebydlím.
Nebo ano?

10
00:00:37,467 --> 00:00:42,467
Popeláři přijedou už zítra
a koš se sám neodnese...

11
00:00:42,508 --> 00:00:46,258
Same? Same?

12
00:00:46,300 --> 00:00:48,592
Ugh.
Musím si najít lepší kamarády.

13
00:00:48,627 --> 00:00:50,467
Koš. Hned!

14
00:00:55,300 --> 00:00:57,717
A pořádně zavři popelnici,
aby dovnitř nic nevlezlo.

15
00:00:57,758 --> 00:01:00,508
Víš, já jsem světoznámý
hrdina Spider-Man.

16
00:01:00,550 --> 00:01:02,300
- Co?
- Nic.

17
00:01:02,342 --> 00:01:05,550
Musím být snad jediný superhrdina,
který musí doma pomáhat.

18
00:01:07,425 --> 00:01:10,300
Všichni musíme přiložit ruku k dílu.

19
00:01:30,383 --> 00:01:34,258
S velkou mocí přichází
velké mačkání odpadků.

20
00:01:56,592 --> 00:01:58,592
Kšáá! Běž!

21
00:01:58,627 --> 00:02:01,425
Co máš za problémem, holobrádku?

........