1
00:00:07,036 --> 00:00:08,036
Poprvé?

2
00:00:09,261 --> 00:00:10,261
Promiňte?

3
00:00:11,303 --> 00:00:16,232
- Jste u voleb poprvé? - Ano.
- Vaše jméno? - Zach Florrick.

4
00:00:17,323 --> 00:00:20,532
Máte stejné příjmení
jako jeden z kandidátů.

5
00:00:20,652 --> 00:00:24,320
- Vážně? - Já vím, jaké to je.
Moje příjmení je Eisenhowerová.

6
00:00:24,779 --> 00:00:28,229
- Chcete nějak pomoct?
- Myslím, že to zvládnu. Děkuji vám.

7
00:01:21,764 --> 00:01:25,257
Promiňte, madam.
Viděla jste volební urnu támhle v rohu?

8
00:01:25,377 --> 00:01:28,600
- Ne, svůj lístek vhoďte sem.
- Ano, já vím, jen...

9
00:01:28,720 --> 00:01:32,145
Támhle je urna s poškozenou pečetí.
Volební urny mají být zapečetěny

10
00:01:32,265 --> 00:01:35,315
- a pečeť je roztržena.
- Jste si tím jist? - Ano.

11
00:01:38,381 --> 00:01:41,020
- Copak, Nano?
- Tento mladík si myslí,

12
00:01:41,140 --> 00:01:44,028
že je s volební urnou
něco v nepořádku.

13
00:01:44,148 --> 00:01:45,798
Promiňte, co to děláte?

14
00:01:46,479 --> 00:01:48,835
- Fotím.
- To ale nemůžete.

15
00:01:49,553 --> 00:01:52,348
- Fotit? Jistěže mohu.
- Ne, ne, je to nelegální.

16
00:01:52,468 --> 00:01:55,710
- Nelegální je jen fotit někoho
při volení, nikdo ti nevolí. - Promiňte.

17
00:01:55,830 --> 00:01:59,631
Já jsem tu volební dozor
a musím vás požádat, abyste odešel.

18
00:02:01,967 --> 00:02:04,047
Pořád si věříme,
Vaše Ctihodnosti.

19
00:02:04,167 --> 00:02:08,348
- Volby budou těsné.
- Rozhodne až podpora voličů. - Elii.

20
00:02:08,468 --> 00:02:11,359
Chci, aby byl
Cristian s námi na pódiu.

21
00:02:11,881 --> 00:02:15,324
- Patří do rodiny. - Jo, jasně.
........