1
00:00:04,783 --> 00:00:08,154
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:08,290 --> 00:00:09,940
<i>Billy dělal
s Darrylem Singersem.</i>

3
00:00:10,049 --> 00:00:12,393
Od té doby, co objevil víru,
vede kostel na Gratiotské.

4
00:00:12,491 --> 00:00:14,717
Billy je spojený s Antonem
a Anton s McCannem.

5
00:00:14,878 --> 00:00:16,573
Musíme to někomu přišít.

6
00:00:16,733 --> 00:00:19,598
Co děláte během vašeho
vyšetřování, ovlivňuje to mé.

7
00:00:19,671 --> 00:00:20,646
Pro vás nedělám.

8
00:00:20,745 --> 00:00:23,546
Mayo, ať jedeš v čemkoliv,
tak přestaň.

9
00:00:23,728 --> 00:00:24,818
Viděl jsem tě.

10
00:00:24,927 --> 00:00:26,483
Nic beze mě není.

11
00:00:26,579 --> 00:00:28,499
Do večera musím něco mít.

12
00:00:28,658 --> 00:00:30,534
Dělám na tom stejně
jako na ostatních případech.

13
00:00:30,635 --> 00:00:34,462
Poppa T mi řekl, že vaše přízeň
patří panu Skelosovi.

14
00:00:36,269 --> 00:00:39,203
<i>- Jedna ruka ti stačí na vytření.
- Nebo na vyhonění.</i>

15
00:00:39,237 --> 00:00:40,872
<i>Jedna stačí i k dostání
holky do postele.</i>

16
00:00:40,906 --> 00:00:42,841
<i>Nic jinýho stejně
neděláš, Gusi.</i>

17
00:00:42,875 --> 00:00:45,309
<i>Vytřít, vyhonit, vošoustat,
nezapomněli jsme na něco?</i>

18
00:00:45,344 --> 00:00:47,244
Když je na výběr,
lepší jsou dvě ruce.

19
00:00:47,279 --> 00:00:49,914
Dvě jsou lepší než jedna.

20
00:00:49,949 --> 00:00:52,249
Nebyl v Anaheimu nadhazovač,
co házel jednou rukou a nešly odpálit?

21
00:00:52,284 --> 00:00:55,019
Jo, ale vypadalo to divně.
Malej pahýl držel rukavici.

22
00:00:57,055 --> 00:01:00,892
........