1
00:00:00,100 --> 00:00:02,300
www.neXtWeek.cz

2
00:00:02,429 --> 00:00:05,298
<i>Letecké a námořní
jednotky Spojených států</i>

3
00:00:05,333 --> 00:00:08,269
<i>zahájily sérii útoků
proti teroristům...</i>

4
00:00:08,303 --> 00:00:10,272
<i>Let 103 společnosti Pan Am spadl
nedaleko města Lockerbie.</i>

5
00:00:10,306 --> 00:00:11,741
<i>...vražedné útoky teroristů</i>

6
00:00:11,776 --> 00:00:14,412
<i>v Africe, v Evropě,
na Blízkém Východě.</i>

7
00:00:14,447 --> 00:00:17,053
<i>Nehodlá tolerovat takové
prvky agrese proti Kuvajtu.</i>

8
00:00:17,087 --> 00:00:18,789
<i>Jeho neúnavné
pronásledování terorismu.</i>

9
00:00:18,823 --> 00:00:20,422
<i>Nebudeme dělat žádné rozdíly...</i>

10
00:00:20,457 --> 00:00:21,757
<i>Loď USS Cole byla napadena,</i>

11
00:00:21,791 --> 00:00:23,125
<i>při tankování v přístavu Aden.</i>

12
00:00:23,160 --> 00:00:25,081
<i>Jedná se o teroristický čin.</i>

13
00:00:25,115 --> 00:00:27,563
<i>Byl to čin ohavný a zbabělý.</i>

14
00:00:27,597 --> 00:00:29,869
<i>Další píseň,
kterou vám zahrajeme,</i>

15
00:00:29,904 --> 00:00:31,029
<i>bude jedna ze starších
a velmi oblíbených.</i>

16
00:00:31,063 --> 00:00:33,641
<i>Dokud ho něco nezastavilo...</i>

17
00:00:33,675 --> 00:00:36,440
<i>Jenom se ujišťuji,
že na nás zase nezaútočí.</i>

18
00:00:36,475 --> 00:00:39,999
<i>Letadlo narazilo
do Světového obchodního centra.</i>

19
00:00:41,364 --> 00:00:43,628
<i>Tisíce lidí utíkají...</i>

20
00:00:43,651 --> 00:00:47,311
<i>Musíme být a také
budeme na pozoru.</i>

21
00:00:53,926 --> 00:00:56,394
<i>Co to sakra děláš?</i>

22
00:00:56,428 --> 00:00:58,395
<i>Bože!</i>

23
........