1
00:00:07,659 --> 00:00:08,662
V poriadku.

3
00:00:09,343 --> 00:00:10,584
Sme tu, Lloyd.

4
00:00:10,614 --> 00:00:13,199
Vďaka Bohu. Tá únava
z letu ma asi zabije.

5
00:00:13,229 --> 00:00:16,225
Áno, let z Phoenixu do L.A.
dokáže byť vyčerpávajúci.

6
00:00:16,255 --> 00:00:17,509
Hovorte mi o tom.

7
00:00:18,531 --> 00:00:21,292
MAJORITNÉ ZLOČINY 2x04
- JA, SVEDOK -

8
00:00:21,643 --> 00:00:24,233
Praclíky z lietadla?
Na zemi chutia ešte lepšie.

9
00:00:24,263 --> 00:00:25,730
- Priveľa sodíka.
- Určite?

10
00:00:25,760 --> 00:00:29,299
Lebo som vzal 30 balíčkov,
keď sa letuška nepozerala.

13
00:00:36,965 --> 00:00:37,965
Páni.

14
00:00:38,969 --> 00:00:40,455
Fakt ste urobili
to najlepšie.

15
00:00:40,485 --> 00:00:43,941
Lloyd, toto bolo dostupné v časti
mesta, v ktorej si chcel byť.

16
00:00:43,971 --> 00:00:46,343
Ak to nevyhovuje tvojim
bežným štandardom, ...

17
00:00:46,373 --> 00:00:48,620
možno presvedčíme prokurátora,
aby ti zrušil dohodu.

18
00:00:48,650 --> 00:00:50,810
A potom môžeš zajtra
miesto svedectva ...

19
00:00:50,840 --> 00:00:54,070
stráviť nasledujúcich
20 rokov v štátnom zariadení.

20
00:00:54,904 --> 00:00:57,778
Ja sa nesťažujem, chlapci.
Obaja ste boli super.

21
00:00:57,808 --> 00:01:01,131
Prvý krát som šiel v policajnom aute
a nemal som ruky spútané za chrbtom.

22
00:01:01,307 --> 00:01:05,112
Keďže si svedok, tvoja bezpečnosť je
pre nás veľmi dôležitá, takže ...

23
00:01:05,263 --> 00:01:09,785
tu máš mobil, ktorý môžeš
použiť iba v prípade núdze.

24
00:01:10,546 --> 00:01:11,564
Haló?

........