1
00:00:09,502 --> 00:00:12,263
MAJOR CRIMES 2x05
- MŔTVY PRI PREVOZE -

5
00:00:47,953 --> 00:00:49,553
Niekto je v byte.

6
00:01:23,604 --> 00:01:24,775
<i>Byt Raydorovcov.</i>

7
00:01:26,496 --> 00:01:28,850
<i>Momentálne spí, ale ...</i>

8
00:01:30,100 --> 00:01:33,967
<i>Tu je jej manžel.
Smiem vedieť kto volá?</i>

10
00:01:40,606 --> 00:01:41,656
Vzdávam sa.

11
00:01:45,371 --> 00:01:49,618
- Jack, čo tu robíš?
- Mám kľúč, spomínaš si?

13
00:01:50,415 --> 00:01:53,382
<i>Kapitánka, haló? Haló?
Haló, kapitánka?</i>

14
00:01:53,695 --> 00:01:56,497
Tu máš Provenzu. Neverím,
že ten chlap tu ešte robí.

15
00:01:56,527 --> 00:01:58,244
<i>- Kapitánka, haló?</i>
- Prosím.

16
00:01:58,274 --> 00:02:02,595
Kapitánka, prepáčte, že vás budím,
ale dostali sme nočný prípad.

18
00:02:02,626 --> 00:02:04,242
Prečo ... prečo my?

19
00:02:04,272 --> 00:02:06,903
Nuž, všetko je to o výhľade.

20
00:02:06,933 --> 00:02:09,839
Sme hore na Mulhollande,
kde máme jedno telo.

21
00:02:09,869 --> 00:02:12,754
Muž, neidentifikovaný,
postrelený, ...

22
00:02:12,784 --> 00:02:15,479
<i>- zomrel počas prevozu do nemocnice.</i>
- Je nejaký problém?

23
00:02:15,481 --> 00:02:18,723
Nuž, je tu veliaci dôstojník
z hollywoodskej jednotky, ...

24
00:02:18,753 --> 00:02:23,324
ktorý chce rozpustiť perimeter!
Ale je poručík, tak ako ja, ...

26
00:02:23,354 --> 00:02:26,354
- takže ho nemôžem komandovať.
<i>- Dobre, dajte mi ho.</i>

27
00:02:26,486 --> 00:02:29,536
Jack, čo tu robíš o tretej
ráno a prečo si mi nezavolal?

28
00:02:30,217 --> 00:02:34,046
- Kto telefonuje o tretej ráno?
- Telefón zdvihol jej manžel.

30
........