1
00:00:00,677 --> 00:00:03,822
<i> "Dads" jsou nahráváni
ve studiu před živým publikem.</i>

2
00:00:03,823 --> 00:00:04,923
Nazdar, parto!

3
00:00:04,924 --> 00:00:06,258
To je ale ráno.

4
00:00:06,259 --> 00:00:09,728
Od šesti ráno jsem byl na burze.

5
00:00:09,729 --> 00:00:11,296
Měl jsi tam schůzku?

6
00:00:11,297 --> 00:00:15,801
Ne, jen jsem řval "koupě" a
"prodej", dokud mě nevykopli.

7
00:00:15,835 --> 00:00:18,637
Kde je Warner?

8
00:00:18,638 --> 00:00:20,005
Přijde pozdě.

9
00:00:20,006 --> 00:00:22,074
Napsal mi hrozně dlouhou textovku.

10
00:00:22,075 --> 00:00:23,776
Jak jsem viděla
"děti" a "průjem,"

11
00:00:23,777 --> 00:00:26,411
hodila jsem mobil do šuplíku
a odešla.

12
00:00:27,814 --> 00:00:29,882
Jeho děti mají průjem pořád.

13
00:00:29,883 --> 00:00:31,750
Co to s nima je?

14
00:00:31,751 --> 00:00:33,786
Netuším.
Když jsem já byl kluk,

15
00:00:33,787 --> 00:00:35,554
dostal jsi facku,
jakmile jsi měl průjem.

16
00:00:36,790 --> 00:00:39,825
Z toho ses rychle poučil.

17
00:00:39,826 --> 00:00:42,427
- Ahoj, promiňte mi to zpoždění.
- Ahoj.

18
00:00:42,428 --> 00:00:44,329
Doma je to šílený.

19
00:00:44,364 --> 00:00:45,597
Nejdřív děcka...

20
00:00:45,598 --> 00:00:46,632
- My víme.
- Musíš je profackovat...

21
00:00:46,633 --> 00:00:47,833
...mají průjem,

22
00:00:47,867 --> 00:00:50,702
a pak taky někdo nechal
přes noc otevřenou ledničku,

23
00:00:50,703 --> 00:00:54,606
takže vytekla po celé kuchyni.
........