1
00:00:07,100 --> 00:00:11,101
Mimo svět, který známe,
existuje ještě tzv. pátý rozměr.

2
00:00:11,701 --> 00:00:14,802
Rozměrově nekonečný stejně,
jako náš vesmír,

3
00:00:14,902 --> 00:00:17,702
a bezčasový jako nekonečno.

4
00:00:17,803 --> 00:00:21,504
Spojuje se v něm světlo a tma,

5
00:00:21,603 --> 00:00:23,904
věda a pověry.

6
00:00:24,005 --> 00:00:26,905
Leží mezi lidským strachem

7
00:00:27,105 --> 00:00:29,706
a vrcholem vědy.

8
00:00:29,805 --> 00:00:32,306
To je rozměr představivosti.

9
00:00:32,406 --> 00:00:34,003
Je to oblast, které říkáme

10
00:00:34,203 --> 00:00:43,409
Zóna soumraku (THE TWILIGHT ZONE)

11
00:00:43,809 --> 00:00:47,710
Za chvíli se seznámíte s hypochondrem.

12
00:00:50,311 --> 00:00:54,212
To je pan Walter Bedeker, 44 let.
A bojí se následujících věcí, jako...

13
00:00:55,612 --> 00:00:59,513
smrti, nemoci, jiných lidí, nákazy,
účtů a hodně dalších.

14
00:00:59,913 --> 00:01:03,615
Ve svém životě ho zajímá jenom jedna věc,
a to, Walter Bedeker.

15
00:01:03,615 --> 00:01:07,415
Ale, v životě a pocitu uspokojení,
Valtera Bedekera trápí ještě jedna věc.

16
00:01:07,516 --> 00:01:10,916
Bojí se o zbytek společnosti.

17
00:01:11,016 --> 00:01:13,217
Jak bez něho přežije...

18
00:01:13,417 --> 00:01:16,118
až zemře?

19
00:01:24,920 --> 00:01:26,521
Tak co?

20
00:01:27,420 --> 00:01:30,221
Na něco jsem se vás ptal, doktore.

21
00:01:30,522 --> 00:01:33,822
Tak jak je to špatné?

22
00:01:33,922 --> 00:01:37,623
V žádnem případě špatně. Je to dobrý.
Nemáte horečku, dýchání v normě,

23
00:01:37,724 --> 00:01:41,324
srdce v pořádku, žádná infekce,
hrdlo čisté...

........