1
00:00:03,352 --> 00:00:07,532
MAJORITNÉ ZLOČINY 2x11
- VZOROVÝ CHLAPEC -

6
00:00:20,802 --> 00:00:23,955
MILÝ RUSTY, DÚFAM, ŽE SI
UŽÍVAŠ POSLEDNÉ DNI LETA.

7
00:00:25,262 --> 00:00:27,277
S ÚCTOU,
DÁVNY PRIATEĽ.

8
00:00:27,929 --> 00:00:30,955
<i>Joe, volám ti na pevnú linku,
aby si vedel, že mám obavy.</i>

9
00:00:30,985 --> 00:00:32,435
<i>No tak, Joe. Zober to.</i>

10
00:00:33,319 --> 00:00:34,618
Keď obeť, Joe Fox, ...

11
00:00:34,648 --> 00:00:36,967
zmeškal dnes ráno konferenciu
cez Skype s východným pobrežím, ...

12
00:00:36,969 --> 00:00:40,209
zastavil sa tu jeho obchodný partner
a našiel telo mučené bielidlom, ...

13
00:00:40,211 --> 00:00:43,857
- zohavené a umlčané v kúpeľni
na konci chodby. - Vážne?

15
00:00:43,888 --> 00:00:47,054
Lebo to páchne, akoby
to telo ... bolo tu.

16
00:00:47,084 --> 00:00:50,020
Klimatizácia bola zapnutá.
Takže zápach cirkuloval.

17
00:00:50,050 --> 00:00:52,747
- Budete s tým mať problém?
- Nie.

19
00:00:52,895 --> 00:00:56,504
Len si všímam ... ako
veľmi to tu páchne.

20
00:00:56,534 --> 00:00:57,534
To je všetko.

21
00:01:00,315 --> 00:01:02,465
Rios, len si sadnite sem na gauč.

22
00:01:04,566 --> 00:01:06,469
Buzz... nechaj
ma natočiť telo.

23
00:01:06,499 --> 00:01:09,354
- Je to moja práca.
- Ver mi, toto nepotrebuješ vidieť.

24
00:01:09,384 --> 00:01:12,934
Zober si svoju náhradnú videokameru
a stretneme sa v garáži.

25
00:01:25,431 --> 00:01:26,731
Dobrotivý Bože.

26
00:01:29,940 --> 00:01:33,460
- Čo je dopekla toto?
- Môže to byť z Biblie, pane ...

28
00:01:33,461 --> 00:01:37,403
Žalmy 46:10. "Prestaňte už
a uznajte, že ja som Boh."

........