1
00:00:01,561 --> 00:00:03,333
- Čo sa deje ?
- 1751.

2
00:00:03,334 --> 00:00:04,837
To je číslo môjho odznaku.

3
00:00:04,862 --> 00:00:06,262
Máme dôvod veriť

4
00:00:06,330 --> 00:00:09,699
že Kelly Severide vzbudil
pozornosť podpaľača.

5
00:00:09,767 --> 00:00:11,567
V minulom diely Chicago Fire ...

6
00:00:11,635 --> 00:00:14,570
Budem musieť zatvoriť dve ďalšie stanice.

7
00:00:14,638 --> 00:00:15,838
Vaše stanice sú na čiernej listine.

8
00:00:15,906 --> 00:00:18,041
- Vy musíte byť tí noví.
- Jeff Clarke, pane.

9
00:00:18,108 --> 00:00:21,911
Myslela som že budete moje
oči a uši na tej stanici.

10
00:00:21,979 --> 00:00:23,179
Rád by som oznámil

11
00:00:23,247 --> 00:00:24,681
že budem kandidovať na miesto prezidenta odborov

12
00:00:24,748 --> 00:00:27,383
a privítam vašu podporu.

13
00:00:27,451 --> 00:00:29,485
Casey, hýb sa!

14
00:00:29,553 --> 00:00:30,687
Casey!

15
00:00:30,754 --> 00:00:32,955
Povedal si že bábätko sa narodí na Deň vďakyvzdania.

16
00:00:33,023 --> 00:00:34,791
Kedy ste vy dvaja spolu naposledy...

17
00:00:34,858 --> 00:00:37,493
Takže sa mi snažíš povedať
že to dieťa nie je moje?

18
00:00:37,561 --> 00:00:39,762
- Ako sa máš?
- Úžasne.

19
00:00:39,830 --> 00:00:42,365
- Dávaj si pozor.
- Áno, pane.

20
00:00:43,967 --> 00:00:45,935
- D.U.I.
- Kde je vodička?

21
00:00:46,003 --> 00:00:47,203
- Heather?
- Deti...

22
00:00:47,271 --> 00:00:48,771
Deti sú vzadu na sedačke.

23
00:00:48,839 --> 00:00:49,806
Postarám sa o ne!
........