1
00:01:51,904 --> 00:02:20,724
RECTIFY 1x05 - Drip, Drip
Překlad: tarba

2
00:02:54,591 --> 00:02:57,678
Hej.

3
00:02:57,678 --> 00:03:00,222
Já tě znám.

4
00:03:04,810 --> 00:03:06,979
Kam jedeš?

5
00:03:06,979 --> 00:03:10,524
Nevím.

6
00:03:10,524 --> 00:03:15,362
Ne každý, kdo bloudí,
je ztracený.

7
00:03:15,362 --> 00:03:19,366
Jo.

8
00:03:19,366 --> 00:03:21,326
Než to dořešíš, myslíš,
že bys mi mohl pomoct

9
00:03:21,326 --> 00:03:24,204
s uklízením?

10
00:03:24,204 --> 00:03:26,331
Klidně.

11
00:03:27,457 --> 00:03:29,543
Můžeš.

12
00:03:52,900 --> 00:03:55,235
Jak ses sem dostal?

13
00:03:55,277 --> 00:03:56,987
Skrz zeď.

14
00:04:01,241 --> 00:04:03,243
Nemožné.

15
00:04:05,913 --> 00:04:08,415
Je to divné, ne?

16
00:04:09,917 --> 00:04:11,335
Co?

17
00:04:11,335 --> 00:04:14,671
Že vím přesně, kdy umřu.

18
00:04:16,340 --> 00:04:19,718
To je moc smutné, Kerwine.

19
00:04:19,718 --> 00:04:23,222
Má to své výhody.

20
00:04:23,222 --> 00:04:25,390
Můžeš truchlit za svou
vlastní smrt.

21
00:05:23,323 --> 00:05:25,033
Zapomněl jsem klíč.

22
00:06:07,534 --> 00:06:11,079
Hej, můžu tu zůstat s nima?

23
00:06:11,079 --> 00:06:13,081
Nee, budou v pohodě.

24
00:06:13,081 --> 00:06:14,875
To já potřebuju společnost.

........