1
00:00:03,086 --> 00:00:04,713
Daniel Holden
byl tento týden

2
00:00:04,713 --> 00:00:07,799
propuštěn z vězení...
Jak se ohledně toho cítíte?

3
00:00:07,841 --> 00:00:10,344
Jsem naštvaná.

4
00:00:10,344 --> 00:00:11,929
To je jasné.

5
00:00:11,929 --> 00:00:14,806
Stále věříte, že je
Daniel Holden vinen?

6
00:00:14,806 --> 00:00:16,350
Cože?

7
00:00:16,350 --> 00:00:18,143
Vinen?

8
00:00:18,143 --> 00:00:22,856
Je vinen a dočká se pekla!

9
00:00:22,856 --> 00:00:28,237
Daniel Holden zavraždil mou holčičku,
a byl odsouzen k smrti.

10
00:00:28,237 --> 00:00:31,698
Proč není mrtvý, co?

11
00:00:31,698 --> 00:00:34,117
Proč nejsi mrtvý,
Danieli Holdene?

12
00:00:34,117 --> 00:00:35,744
Proč nejsi mrtvý?

13
00:00:39,873 --> 00:01:05,858
RECTIFY 1x03 - Modern Times
Překlad: tarba

14
00:03:23,453 --> 00:03:25,622
Haló?

15
00:03:29,376 --> 00:03:33,380
Ahoj, Danieli.

16
00:03:33,380 --> 00:03:34,339
Jsi vzhůru?

17
00:03:34,339 --> 00:03:35,299
Jo.

18
00:03:35,340 --> 00:03:40,721
Napadlo mě, že bychom dneska
mohli zajít do útočiště.

19
00:03:40,721 --> 00:03:43,515
Pamatuješ na útočiště?

20
00:03:43,515 --> 00:03:45,559
Pořád tam je.

21
00:03:45,559 --> 00:03:48,103
Teď mají paviána.

22
00:03:48,103 --> 00:03:49,980
Pavián.

23
00:03:49,980 --> 00:03:53,317
Jo, jen jednoho.

24
........