1
00:00:35,410 --> 00:01:04,189
RECTIFY 1x02 - Sexual Peeling
Překlad: tarba

2
00:01:10,779 --> 00:01:14,700
Jsi vzhůru?

3
00:01:14,700 --> 00:01:17,411
Proč?

4
00:01:17,411 --> 00:01:20,789
Sex bez předehry.

5
00:01:20,789 --> 00:01:24,251
Hej, zlato, jsi vzhůru?

6
00:01:27,504 --> 00:01:31,091
Nebo, chceš se vzbudit?

7
00:01:31,091 --> 00:01:33,302
Dobře a vzbuzeně?

8
00:01:33,302 --> 00:01:40,350
Mmm... teď ne.

9
00:01:47,316 --> 00:01:49,359
Nejdeš pozdě do práce?

10
00:01:49,359 --> 00:01:52,654
Ne.

11
00:01:52,654 --> 00:01:54,698
Vzal jsem si volno.

12
00:01:54,698 --> 00:01:57,367
Tátův nápad.

13
00:01:57,367 --> 00:02:00,204
Bereš dneska Daniela na oběd?

14
00:02:01,788 --> 00:02:05,709
Zajdeme do Country
Kitchen v Mattsville.

15
00:02:05,709 --> 00:02:07,377
Mattsville?

16
00:02:07,377 --> 00:02:09,296
Všichni nás tady
budou sledovat.

17
00:02:09,296 --> 00:02:10,881
Je to velké sdělení,
když bychom si vyšli

18
00:02:10,881 --> 00:02:14,760
na oběd v Pawley, jako že jsme
znčehonic velcí kámoši, víš?

19
00:02:14,760 --> 00:02:16,720
Sdělení?

20
00:02:16,720 --> 00:02:19,139
Všem do obličeje, víš?

21
00:02:19,139 --> 00:02:20,516
Chci být trochu jako Švédové.

22
00:02:20,516 --> 00:02:22,059
Hrát to na obě strany.

23
00:02:22,059 --> 00:02:25,229
Zlato, neměl bys být
na jeho straně?

24
00:02:25,229 --> 00:02:27,856
........