1
00:00:00,774 --> 00:00:02,280
<i>Videli ste:</i>

2
00:00:02,315 --> 00:00:05,056
Mám 80% šancu, že
dostanem Alzheimera?

3
00:00:05,091 --> 00:00:07,354
Cítil si v poslednej dobe
aj nejaké iné príznaky?

4
00:00:07,389 --> 00:00:09,370
Niekedy sa cítim
trochu zmätene ...

5
00:00:09,405 --> 00:00:10,805
a niektoré veci
nie vždy pochopím.

6
00:00:10,840 --> 00:00:12,192
Všetci to vieme,
smejeme sa na tom.

7
00:00:12,227 --> 00:00:14,138
Hovoríme: "Nie je tá choroba
šialených kráv milá?"

8
00:00:14,173 --> 00:00:17,373
Kedy si všetci priznáme,
že ten chlap potrebuje pomoc?

9
00:00:17,408 --> 00:00:20,384
- Firma krachuje?
- Možno ju budeme musieť zatvoriť.

10
00:00:20,419 --> 00:00:22,016
Vedel som o tom
a zabudol som to?

11
00:00:22,051 --> 00:00:24,327
Boli ste mi takmer
ako staršia sestra.

12
00:00:24,362 --> 00:00:26,592
Ak by si poznal tú
šialenú Catherine Piper ...

13
00:00:26,627 --> 00:00:31,027
- Myslíte, že ma uznali za duševne zdravú?
- Kiež by vás poznali tak ako ja.

15
00:00:54,524 --> 00:00:57,496
Zdravím, drahá.
Môžem vám pomôcť?

17
00:00:57,531 --> 00:00:59,705
Áno, hľadám právnika.

18
00:00:59,740 --> 00:01:03,702
Áno, to som si myslela.
Ste v právnickej firme.

20
00:01:03,737 --> 00:01:05,902
Čo ste spáchali, drahá?

21
00:01:05,937 --> 00:01:09,319
Ja ... dostala som sa
na Harvard a potom ...

22
00:01:09,354 --> 00:01:12,781
Taká kráska ako vy?
To určite.

23
00:01:12,816 --> 00:01:14,156
Koho žalujeme, srdiečko?

24
00:01:14,191 --> 00:01:18,750
Potom zrušili moje prijatie a ja
by som ich teraz rada žalovala.
........