1
00:00:08,910 --> 00:00:12,514
<i>Egypt, 164 př. n. l.

2
00:00:14,677 --> 00:00:18,077
<i>Býk, který je uctívaný
jako bůh, zemřel.

3
00:00:29,130 --> 00:00:33,140
<i>Dvě děti, dívky dvojčata,
jsou vytrženy z chudoby...

4
00:00:33,566 --> 00:00:36,672
<i>aby se staly kněžkami kultu býka Apise.

5
00:00:46,296 --> 00:00:49,657
<i>Pravdivý příběh o posvátných
dvojčatech je popsán v dopisu...

6
00:00:50,017 --> 00:00:53,350
<i>který napsaly Faraonovi před 2000 lety.

7
00:00:56,658 --> 00:01:00,702
<i>Je to tragédie vyprávěná
na pozadí nemilosrdného světa.

8
00:01:01,486 --> 00:01:06,037
<i>Příběh o zradě, chamtivosti a vraždě.

9
00:01:24,099 --> 00:01:28,883
<i><b>STAROVĚCÍ EGYPŤANÉ

10
00:01:34,132 --> 00:01:37,092
<i><b>Dvojčata

11
00:01:37,955 --> 00:01:43,032
<i>Na okraji údolí Nilu
stojí Sakkára, město snů.

12
00:01:47,676 --> 00:01:52,000
<i>Do stínu první egyptské pyramidy
poutníci z celého království...

13
00:01:52,200 --> 00:01:55,133
<i>přichází hledat odpovědi
na své modlitby.

14
00:02:02,632 --> 00:02:05,677
<i>V Sakkáře můžete
zaplatit za ochranu bohů...

15
00:02:06,126 --> 00:02:09,159
<i>zahlédnout svou budoucnost
za hrstku mincí...

16
00:02:09,599 --> 00:02:13,659
<i>nebo si koupit talismany
zvyšující plodnost a potěšení.

17
00:02:19,885 --> 00:02:24,651
<i>V chrámech města se věřící,
přicházející si koupit požehnání bohů...

18
00:02:25,028 --> 00:02:28,542
<i>mísí s kněžími
a posvátnými prostitutkami.

19
00:02:40,712 --> 00:02:45,799
<i>Sakkára je též domovem
vykladače snů, Ptolemaia.

20
00:02:47,275 --> 00:02:51,000
<i>Poutníci mu platí
za rozluštění jejich nadějí a obav...

21
00:02:51,244 --> 00:02:53,619
<i>a předpovězení jejich budoucnosti.

22
00:02:56,585 --> 00:03:02,345
........