1
00:00:06,198 --> 00:00:09,133
NEVYŘČENÁ HISTORIE
SPOJENÝCH STÁTŮ

2
00:00:14,598 --> 00:00:16,433
<i>Americký národ nemůže,<i>

3
00:00:16,767 --> 00:00:18,936
<i>nesmí a nedovolí<i>

4
00:00:19,269 --> 00:00:23,106
<i>zřízení další komunistické
vlády na západní polokouli.<i>

5
00:00:25,192 --> 00:00:32,032
<i>Pokud je americká duše úplně otrávena
část pitvy musí ukázat na Vietnam.<i>

6
00:00:42,000 --> 00:00:43,627
<i>Pojďme se sjednotit v míru,<i>

7
00:00:44,294 --> 00:00:48,006
<i>nechte nás také sjednotit proti porážce.<i>

8
00:00:51,176 --> 00:00:52,052
<i>Pro General Electric,<i>

9
00:00:52,594 --> 00:00:53,595
<i>tady je Ronald Reagan.<i>

10
00:00:54,554 --> 00:00:57,975
<i>Dobrý večer dámy a pánové,
je mi dnes potěšením být<i>

11
00:00:59,935 --> 00:01:01,353
<i>v divadle General Electric.<i>

12
00:01:05,235 --> 00:01:10,853
<i>V této studii o strojírenství,
zpracovatelském průmyslu<i>

13
00:01:13,525 --> 00:01:18,553
<i>je General Electric - Progress
naším nejdůležitějším produktem.<i>

14
00:01:21,039 --> 00:01:24,543
V roce 1970, generální prokurátor
John Mitchell měl škodolibou radost:

15
00:01:25,419 --> 00:01:29,673
"Tato země jde tak daleko
doprava, že to není poznat."

16
00:01:30,424 --> 00:01:33,176
Ale jak moc daleko
doprava by USA mohly jít?

17
00:01:34,261 --> 00:01:40,183
V roce 1970 byl Vietnam, Kambodža,
Laos, jaderné hrozby, dohled,

18
00:01:40,600 --> 00:01:45,439
sabotáže, špinavé hry, oficiální lži,
rasová polarizace, kriminalita,

19
00:01:46,189 --> 00:01:50,235
a ještě měla přijít válka proti
drogám, Chile a Watergate.

20
00:01:51,778 --> 00:01:55,699
Ale ve srovnání se světem, který
Ronald Reagan a George W. Bush

21
00:01:56,158 --> 00:01:59,578
nastolí, by se jeden mohl
téměř nostalgicky ohlížet na

22
00:02:00,120 --> 00:02:01,663
........