1
00:00:00,000 --> 00:00:03,300
<i>V minulém díle jste viděli:</i>

2
00:00:09,780 --> 00:00:10,900
Pomozte!

3
00:00:10,900 --> 00:00:13,250
To není zrovna čestné.

4
00:00:21,780 --> 00:00:26,860
Vím o zbrani, která by mohla pomoci,
dobrému člověku jako jsi ty.

5
00:00:26,860 --> 00:00:28,910
Čepel Sento.

6
00:00:29,940 --> 00:00:31,600
<i>Vytvořená ďáblem...</i>

7
00:00:31,740 --> 00:00:33,080
<i>Shao Kahnem.</i>

8
00:00:33,320 --> 00:00:36,850
<i>Zabodnutá ve skále na okraji hor..</i>

9
00:00:37,130 --> 00:00:40,040
<i>Shao Kahn nařídil démonu, jménem Ermac,...</i>

10
00:00:40,040 --> 00:00:44,060
<i>...ji hlídat a chránit přede všemi,
kteří se jí pokusí vzít.</i>

11
00:00:44,060 --> 00:00:46,330
<i>Jakmile se někdo dotkne rukojeti,</i>

12
00:00:46,330 --> 00:00:48,000
<i>Ermac ho vyzve k souboji.</i>

13
00:00:48,200 --> 00:00:50,530
<i>Pokud vyzyvatel vyhraje,
meč je jeho.</i>

14
00:00:50,530 --> 00:00:55,900
<i>Ale jestli prohraje,
tak mu Ermac vysaje duši.</i>

15
00:00:56,270 --> 00:00:58,120
<i>Ermac nikdy neprohrál.</i>

16
00:01:50,350 --> 00:01:54,200
<i>Jen s vítězstvím získáš tento meč.</i>

17
00:01:54,480 --> 00:01:58,900
<i>Dlouho jsme čekali na dobrého protivníka.</i>

18
00:02:00,020 --> 00:02:02,010
<i>Na co čekáš?!</i>

19
00:02:02,150 --> 00:02:05,280
<i>Nikdo odtud neodejde živý!</i>

20
00:02:07,420 --> 00:02:10,700
<i>Tvá duše bude naše!</i>

21
00:02:11,620 --> 00:02:13,500
<i>Nás je mnoho.</i>

22
00:02:14,190 --> 00:02:16,910
<i>Ty jsi sám.</i>

23
00:02:17,720 --> 00:02:20,360
Ale ty nejsi jako já.

24
00:03:10,500 --> 00:03:13,300
<b>SOUČASNOST</b>

........