1
00:00:01,089 --> 00:00:03,589
<b>1x11 - Hulked Out Heroes</b>

2
00:00:09,495 --> 00:00:11,430
Přestaňte střílet!
Máme je.

3
00:00:11,432 --> 00:00:14,433
Položte tu paměť
a možná vás necháme žít.

4
00:00:17,103 --> 00:00:18,837
Nick fury?
Black widow?

5
00:00:18,839 --> 00:00:21,173
Dobře, teď je mi jasné,
že si se mnou hrajete.

6
00:00:21,175 --> 00:00:23,475
Mohl jste zvládnout pár
M.O.D.O.K.ových A.I.M. šašků

7
00:00:23,477 --> 00:00:26,095
- se zavřeným okem.
- Chtěl jsem si promluvit.

8
00:00:26,130 --> 00:00:28,814
Odpovídáš mi na volání
jenom pokud citíš bitku.

9
00:00:28,816 --> 00:00:30,115
To není pravda.

10
00:00:32,118 --> 00:00:35,120
Dobře, je to pravda.
O čem chcete mluvit, šéfe?

11
00:00:35,122 --> 00:00:37,389
- Tu paměť!
- Tohle?

12
00:00:41,294 --> 00:00:42,794
Mám ho!

13
00:00:42,796 --> 00:00:46,565
Musíme si promluvit o tvém
novém spoluhráči. Jednom konkrétním.

14
00:00:55,541 --> 00:00:58,176
Proč jsou ty knoflíky tak malé?

15
00:00:58,178 --> 00:01:02,247
No tak, je to o šikovnosti,
ne vrčení a tlučení do věcí.

16
00:01:07,420 --> 00:01:10,856
Jenom hra, Hulku...
Kterou jsi prohrál. Se mnou...

17
00:01:11,190 --> 00:01:13,525
- opět.
- Blbče.

18
00:01:13,693 --> 00:01:17,295
Hulk je Hulk.
Vrčí, žere jako prase a ničí.

19
00:01:17,296 --> 00:01:19,261
Docela přímočarý.

20
00:01:19,296 --> 00:01:21,733
A vy jste vypracovali
přímočarý plán, jak ho sundat...

21
00:01:23,402 --> 00:01:27,305
- kdyby někdy ztratil kontrolu?
- Co jsme to právě ukradli?

........