1
00:00:20,110 --> 00:00:21,810
Takhle se dělá sex, Ameriko.

2
00:00:21,850 --> 00:00:23,810
- Jo.
- Jo.

3
00:00:23,850 --> 00:00:25,850
To, co se tu děje, je úžasný.

4
00:00:25,880 --> 00:00:28,920
Chtěla bych to natočit,
ale nechci to natočit,

5
00:00:28,950 --> 00:00:30,450
protože by to bylo porno.

6
00:00:30,490 --> 00:00:32,780
A myslím, že tentokrát
jsem zjistila,

7
00:00:32,810 --> 00:00:35,550
co byla ta věc pod tou věcí.

8
00:00:35,630 --> 00:00:37,830
- Jo, to jo.
- Že jo?

9
00:00:37,860 --> 00:00:39,200
Jo.

10
00:00:39,230 --> 00:00:42,100
Hele, měli bychom si dát pauzu
a mluvit o našem dětství,

11
00:00:42,140 --> 00:00:44,370
nebo tak něco?
Víš jak, mluvit o tomhle,

12
00:00:44,400 --> 00:00:47,270
pak zase o tomhle,
víc se poznat.

13
00:00:47,310 --> 00:00:50,040
Sny, myšlenky, strachy, pocity.

14
00:00:50,080 --> 00:00:51,380
Když... jo... myslím...

15
00:00:51,410 --> 00:00:53,250
Ne?

16
00:00:53,280 --> 00:00:54,350
Nadhodím nějaký
fakt těžký téma.

17
00:00:54,380 --> 00:00:56,380
Půjdu to vybanánovat

18
00:00:56,420 --> 00:00:58,120
a pak se vrátím zpátky
na druhé kolo.

19
00:00:58,150 --> 00:01:00,420
Definuj "vybananánovat".

20
00:01:00,450 --> 00:01:01,550
Sníst banán?

21
00:01:01,590 --> 00:01:02,890
Díky Bohu.

22
00:01:02,920 --> 00:01:05,490
Na vteřinu jsi mě vylekal.

23
00:01:05,530 --> 00:01:08,360
Co to tam Nick s Jess dělají
........