1
00:00:00,406 --> 00:00:02,858
<i>Dads jsou nahráváni
ve studiu před živým publikem.</i>

2
00:00:04,140 --> 00:00:05,173
Ooh, oh-ho-ho!

3
00:00:05,174 --> 00:00:06,441
Co slavíme?

4
00:00:06,442 --> 00:00:09,010
Danova nevlastní dcera se dostala
do univerzitního golfového týmu.

5
00:00:09,011 --> 00:00:11,246
Páni, to je super!

6
00:00:11,247 --> 00:00:13,747
Kdo je Dan?

7
00:00:13,748 --> 00:00:16,618
Myslím, že ten v havajské košili.

8
00:00:16,619 --> 00:00:17,718
Aha, havajská košile.

9
00:00:17,719 --> 00:00:20,420
- Čerstvý pohled na zábavu.
- Jo.

10
00:00:20,488 --> 00:00:23,190
Proč vždy trváš na oslavě

11
00:00:23,191 --> 00:00:26,936
- i těch sebemenších dobrých zpráv?
- Mám své důvody.

12
00:00:26,937 --> 00:00:28,905
Nikdy totiž neslavím narozeniny.

13
00:00:28,906 --> 00:00:30,806
- Proč ne?
- Kdy mám narozeniny?

14
00:00:30,807 --> 00:00:34,244
11. září... Ou!

15
00:00:37,453 --> 00:00:41,150
Teroristi mi ukradli můj den.

16
00:00:41,151 --> 00:00:43,385
Hej, Warnere, tyhle
studené řezy jsou super.

17
00:00:44,421 --> 00:00:45,421
Davide, už jsem ti vyprávěl

18
00:00:45,422 --> 00:00:47,956
o svém nápadu na "teplé řezy"?

19
00:00:47,957 --> 00:00:50,159
Jsou stejné jako ty studené,
jen jsou...

20
00:00:50,160 --> 00:00:52,326
- Teplé.
- Vidíš? Ty to chápeš.

21
00:00:54,387 --> 00:00:56,764
Dobře, chlapi, na oslavu
této události,

22
00:00:56,765 --> 00:00:59,333
bych vás rád orálně uspokojil...

23
00:01:02,855 --> 00:01:04,272
Výborným doutníkem.
........