1
00:00:00,964 --> 00:00:04,351
<i>- V minulých dílech...</i>
- Zdá se, že tu máme škůdce...

2
00:00:04,471 --> 00:00:07,617
- Známého jako obyčejný práskač.
- Chceš mi snad něco říct, Herrmanne?

3
00:00:07,737 --> 00:00:11,229
- Seznam se s mojí kamarádkou Isabellou.
- Prý by se ti hodila pomoc s kampaní.

4
00:00:11,349 --> 00:00:14,229
- Nechtěl bys to později oslavit?
- Jo, to zní dobře.

5
00:00:14,349 --> 00:00:17,647
Chce, abys mu slíbil,
že nás neopustíš, jako máma a táta.

6
00:00:17,767 --> 00:00:20,342
Jsem přímo tady, kluci.
A nikam neodcházím.

7
00:00:20,462 --> 00:00:22,661
Ten Jay se ti vážně líbí, co?

8
00:00:23,199 --> 00:00:25,512
- Jo, myslím, že jo.
- Chci novou dohodu.

9
00:00:25,632 --> 00:00:28,813
Víte, tady můj chlapík Jay
posuzoval vaše podnikání.

10
00:00:28,933 --> 00:00:33,235
- Přišel jsi nás sem špehovat?
- Vím, kdo je ten žhář. - Hadley?

11
00:00:33,355 --> 00:00:36,078
Pokud jeden z vašich bývalých mužů
teď zakládá ohně,

12
00:00:36,198 --> 00:00:39,516
tak to nevrhá dobré světlo
na vaše vůdčí schopnosti.

13
00:00:43,828 --> 00:00:45,878
Víme, že jsi ten požár založil!

14
00:00:47,067 --> 00:00:51,347
Zajímalo by mě, proč žhářské oddělení
ztrácí čas prověřováním Hadleyho alibi.

15
00:00:51,467 --> 00:00:52,653
Používá časovače.

16
00:00:52,773 --> 00:00:56,414
Mohl by založit oheň v centru
a být ve Skokie, než bys řekl švec.

17
00:00:56,534 --> 00:00:58,716
Dychtí po pozornosti.
O to tu jde.

18
00:00:59,164 --> 00:01:04,844
Pokud si bude myslet, že pozornost nemá,
možná ho to rozhodí a začne chybovat.

19
00:01:04,964 --> 00:01:07,637
Takže budeme čekat,
až založí další oheň?

20
00:01:07,757 --> 00:01:10,253
Vyprovokujeme ho?
To je jedno. To je...

21
00:01:11,165 --> 00:01:13,254
Wallace to vážně pokazil, co?
........