1
00:00:01,225 --> 00:00:03,221
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,736 --> 00:00:05,238
Vstal jsi z mrtvých.

3
00:00:05,248 --> 00:00:06,999
To je zázrak.

4
00:00:07,033 --> 00:00:09,835
To byli ti nanoboti, co?

5
00:00:09,886 --> 00:00:11,753
- Bene?
- Jsi to ty, Aarone.

6
00:00:11,787 --> 00:00:15,190
- Přicházím o rozum!
- Co Randall dělal?

7
00:00:15,224 --> 00:00:18,777
Randall byl jen pomatený šílenec.

8
00:00:18,811 --> 00:00:20,595
Ne, pokud poslouchal rozkazy.

9
00:00:20,613 --> 00:00:21,930
Čí?

10
00:00:21,948 --> 00:00:23,231
Nechci ti ublížit.

11
00:00:23,265 --> 00:00:24,265
Tohle chceš vidět.

12
00:00:24,283 --> 00:00:25,567
Proč chtějí mojí mámu?

13
00:00:25,601 --> 00:00:27,602
Tvojí rodině by
se hodila má pomoc.

14
00:00:27,620 --> 00:00:29,738
Blázníš. A až odejdu,

15
00:00:29,772 --> 00:00:30,789
nebudeš mě moct sledovat.

16
00:00:30,823 --> 00:00:32,508
Jsem Titus Andover.

17
00:00:32,697 --> 00:00:34,397
- Tohle je má rodina.
- Je z válečného klanu.

18
00:00:34,415 --> 00:00:36,033
Máte moji ženu!

19
00:00:36,067 --> 00:00:38,752
Ublížíš jí a jdu dovnitř.

20
00:00:38,786 --> 00:00:40,537
Je mrtvá.

21
00:00:40,571 --> 00:00:44,257
Podřezala si žíly.

22
00:00:46,127 --> 00:00:49,262
Rachel, stůj!

23
00:00:51,549 --> 00:00:55,385
Jsme vlastenci a chceme,
aby tahle země byla skvělá.

24
00:00:55,419 --> 00:00:56,520
Doufáme, že se přidáte.
........