1
00:00:07,000 --> 00:00:10,000
NEVYŘČENÉ DĚJINY
SPOJENÝCH STÁTŮ

2
00:00:14,473 --> 00:00:17,184
Nechť nikdy nevyjednáváme ze strachu,

3
00:00:17,851 --> 00:00:20,479
ale ať nám strach nikdy
nezabrání vyjednávat.

4
00:00:20,687 --> 00:00:22,564
Východní Němci utíkali po deseti tisících,

5
00:00:22,981 --> 00:00:25,067
dokud komunisté nevztyčili
svou zeď nenávisti.

6
00:00:26,151 --> 00:00:29,238
Útok na Castrův diktátorský režim začal.

7
00:00:39,706 --> 00:00:44,628
Současná generace Američanů má
již dost, více než dost

8
00:00:45,295 --> 00:00:48,465
války, nenávisti a útlaku.

9
00:00:52,177 --> 00:00:56,473
"Jak jsem chodil mezi zoufalými,
odmítnutými a rozzlobenými mladými muži,

10
00:00:57,432 --> 00:01:01,270
říkal jsem jim, že Molotovy
koktejly a pušky

11
00:01:01,937 --> 00:01:04,231
nevyřeší jejich problémy.

12
00:01:04,982 --> 00:01:09,236
Ale oni se mě - zcela po právu -
ptali: "A co Vietnam?"

13
00:01:10,112 --> 00:01:12,864
Až se duše Američanů
zcela otráví,

14
00:01:14,157 --> 00:01:17,244
část viny za to musí
být přičtena Vietnamu.

15
00:01:18,120 --> 00:01:21,290
Národ, který rok za rokem utrácí

16
00:01:21,957 --> 00:01:27,838
stále více peněz na vojenskou obranu,
místo aby je dal na sociální programy,

17
00:01:28,505 --> 00:01:30,591
je na cestě k duchovní smrti.

18
00:01:31,216 --> 00:01:35,178
Potřeba udržet vhodné
společenské klima pro naše investice

19
00:01:35,596 --> 00:01:40,183
vysvětluje zásah amerických jednotek
proti revoluci v Guatemale.

20
00:01:40,976 --> 00:01:45,772
Vysvětluje to, proč jsou americké helikoptéry
nasazeny proti guerilám v Kambodži

21
00:01:46,648 --> 00:01:51,028
a proč americký napalm
a zelené barety zasahují

22
00:01:51,486 --> 00:01:53,447
........