1
00:00:01,537 --> 00:00:04,924
<i>- V minulých dílech...</i>
- Zdá se, že tu máme škůdce...

2
00:00:05,044 --> 00:00:08,190
- Známého jako obyčejný práskač.
- Chceš mi snad něco říct, Herrmanne?

3
00:00:08,310 --> 00:00:11,802
- Seznam se s mojí kamarádkou Isabellou.
- Prý by se ti hodila pomoc s kampaní.

4
00:00:11,922 --> 00:00:14,802
- Nechtěl bys to později oslavit?
- Jo, to zní dobře.

5
00:00:14,922 --> 00:00:18,220
Chce, abys mu slíbil,
že nás neopustíš, jako máma a táta.

6
00:00:18,340 --> 00:00:20,915
Jsem přímo tady, kluci.
A nikam neodcházím.

7
00:00:21,035 --> 00:00:23,234
Ten Jay se ti vážně líbí, co?

8
00:00:23,772 --> 00:00:26,085
- Jo, myslím, že jo.
- Chci novou dohodu.

9
00:00:26,205 --> 00:00:29,386
Víte, tady můj chlapík Jay
posuzoval vaše podnikání.

10
00:00:29,506 --> 00:00:33,808
- Přišel jsi nás sem špehovat?
- Vím, kdo je ten žhář. - Hadley?

11
00:00:33,928 --> 00:00:36,651
Pokud jeden z vašich bývalých mužů
teď zakládá ohně,

12
00:00:36,771 --> 00:00:40,089
tak to nevrhá dobré světlo
na vaše vůdčí schopnosti.

13
00:00:44,401 --> 00:00:46,451
Víme, že jsi ten požár založil!

14
00:00:47,640 --> 00:00:51,920
Zajímalo by mě, proč žhářské oddělení
ztrácí čas prověřováním Hadleyho alibi.

15
00:00:52,040 --> 00:00:53,226
Používá časovače.

16
00:00:53,346 --> 00:00:56,987
Mohl by založit oheň v centru
a být ve Skokie, než bys řekl švec.

17
00:00:57,107 --> 00:00:59,289
Dychtí po pozornosti.
O to tu jde.

18
00:01:00,127 --> 00:01:05,417
Pokud si bude myslet, že pozornost nemá,
možná ho to rozhodí a začne chybovat.

19
00:01:05,537 --> 00:01:08,210
Takže budeme čekat,
až založí další oheň?

20
00:01:08,330 --> 00:01:10,826
Vyprovokujeme ho?
To je jedno. To je...

21
00:01:11,738 --> 00:01:13,827
Wallace to vážně pokazil, co?
........