1
00:00:02,711 --> 00:00:05,754
The Twilight Zone / Perchance to Dream
přeložil Sizok

2
00:00:05,839 --> 00:00:08,424
Mimo svět, který známe,

3
00:00:08,508 --> 00:00:11,176
existuje ještě tzv. pátý rozměr

4
00:00:11,261 --> 00:00:14,179
Rozměrově nekonečný stejně,
jako náš vesmír,

5
00:00:14,264 --> 00:00:17,016
a bezčasový jako nekonečno...

6
00:00:17,100 --> 00:00:20,644
Spojuje se v něm světlo a tma,

7
00:00:20,729 --> 00:00:22,980
věda a pověry...

8
00:00:23,064 --> 00:00:26,191
Leží mezi lidským strachem...

9
00:00:26,276 --> 00:00:29,194
a vrcholem vědy...

10
00:00:29,279 --> 00:00:31,613
To je rozměr představivosti....

11
00:00:31,698 --> 00:00:36,118
Je to oblast, které říkáme...
Zóna soumraku (THE TWILIGHT ZONE)

12
00:00:51,843 --> 00:00:53,677
12,00 hodin, poledne.

13
00:00:53,762 --> 00:00:57,222
Obyčejná situace v obyčejném městě.

14
00:00:57,307 --> 00:01:00,434
Polední přestávka na oběd
pro tisíce obyčejných lidí.

15
00:01:00,518 --> 00:01:02,728
Pro většinu z nich, bude tato
hodina dobou odpočinku.

16
00:01:02,812 --> 00:01:05,397
Příjemná přestávka v denní rutině.

17
00:01:05,482 --> 00:01:07,357
Pro většinu, ale ne pro všechny.

18
00:01:07,442 --> 00:01:10,402
Pro Edwarda Halla je čas nepřítel.

19
00:01:10,487 --> 00:01:12,321
A nejbližší hodina,

20
00:01:12,405 --> 00:01:14,490
bude pro něj otázkou života a smrti.

21
00:01:47,774 --> 00:01:50,442
Hej, pane.

22
00:01:50,527 --> 00:01:52,444
Co se děje?
Není vám něco?

23
00:01:52,529 --> 00:01:54,404
Ne.

24
00:02:09,587 --> 00:02:11,755
........