1
00:00:52,782 --> 00:00:54,782
<i>Seberte ho.</i>

2
00:01:07,000 --> 00:01:10,000
Kdo je to?

3
00:01:12,000 --> 00:01:15,262
Řekni mu, kdo jsi.

4
00:01:21,000 --> 00:01:24,709
Jmenuji se Nikita.

5
00:01:24,720 --> 00:01:28,920
Alexandr Reznikov.

6
00:01:31,982 --> 00:01:34,216
Jsem tvůj otec.

7
00:01:50,146 --> 00:01:55,146
NCIS: LA 5x04
Reznikov, N.
Datum vysílání: 15.10.2013

8
00:01:56,171 --> 00:02:01,171
Překlad: Timon111, jeriska03
Korekce: Timon111

9
00:01:59,196 --> 00:02:01,614
nextweek.cz

10
00:02:10,771 --> 00:02:12,638
- No tak, G! Dělej!
- Deeksi, dělej. Natáhni se.

11
00:02:12,640 --> 00:02:14,573
- Zvládneš to. Lez!
- Dokážeš to! Pořádně!

12
00:02:14,575 --> 00:02:16,392
- Rychle! No tak!
- Jo, jo,

13
00:02:16,394 --> 00:02:18,027
jo, jo, jo! No tak.
No tak, no tak.

14
00:02:18,029 --> 00:02:19,745
- Už tam skoro jsi!
- Mám tě!

15
00:02:19,747 --> 00:02:20,946
Jo!

16
00:02:20,948 --> 00:02:23,165
- Jsem horský král!
- Jo!

17
00:02:23,167 --> 00:02:25,451
To bylo dobrý, Deeksi.

18
00:02:25,453 --> 00:02:27,370
Já to žeru!

19
00:02:31,124 --> 00:02:33,292
Same,

20
00:02:33,294 --> 00:02:36,512
možná sis toho nevšiml,
ale už mě porazil dvakrát po sobě.

21
00:02:36,514 --> 00:02:37,880
Což znamená, že bude unavený.

22
00:02:37,882 --> 00:02:39,581
Takže ho porazíš.

23
00:02:39,583 --> 00:02:41,634
........