1
00:00:06,064 --> 00:00:09,066
NEVYŘČENÁ HISTORIE
SPOJENÝCH STÁTŮ

2
00:00:21,364 --> 00:00:24,366
<i>Důsledky Sovětské
invaze do Afghánistánu<i>

3
00:00:24,400 --> 00:00:28,036
<i>můžou způsobit
nejzávažnější hrozbu pro mír<i>

4
00:00:28,070 --> 00:00:29,704
<i>od druhé světové války<i>

5
00:00:41,417 --> 00:00:43,418
Zničte tuto zeď.

6
00:00:51,527 --> 00:00:54,396
V jednu nádhernou chvíli
ke konci 80. let

7
00:00:54,430 --> 00:00:57,365
byl svět plný naděje,
i radostné místo.

8
00:00:57,400 --> 00:01:00,735
Vleklé a krvavé války končili

9
00:01:00,770 --> 00:01:03,905
v Afghánistánu, Angole,
Kambodži, Nikaragui

10
00:01:03,939 --> 00:01:06,841
i mezi Iránem a Irákem.

11
00:01:06,876 --> 00:01:08,276
Vůdce OOP Jásir Arafat,

12
00:01:08,310 --> 00:01:10,151
pod tlakem z Moskvy ...

13
00:01:10,400 --> 00:01:17,300
<i>... úplně a bezpodmínečně
vzdát se všech forem terorismu.<i>

14
00:01:18,521 --> 00:01:22,157
Bezpodmínečně uznal
právo Izraele na existenci.

15
00:01:22,191 --> 00:01:27,062
V prosinci 1988 v
Organizaci spojených národů,

16
00:01:27,096 --> 00:01:29,798
Michail Gorbačov v duchu
ukončení studené války,

17
00:01:29,832 --> 00:01:33,168
požádal o společnou akci
k odstranění nebezpečí ..

18
00:01:33,532 --> 00:01:36,168
".. hrozby pro světové životní prostředí .."

19
00:01:36,305 --> 00:01:39,240
Vyzval k zákazu zbraní ve vesmíru

20
00:01:39,275 --> 00:01:43,078
a požadoval konec
vykořisťování třetího světa.

21
00:01:43,112 --> 00:01:45,113
včetně Sovětského moratoria ..

22
00:01:45,412 --> 00:01:52,113
".. moratorium, až na 100 let splácení
dluhů ze strany nejméně rozvinutých zemí."
........