1
00:00:10,810 --> 00:00:12,526
Co se děje?
Chováš se legračně.

2
00:00:12,561 --> 00:00:14,188
Nic se neděje.

3
00:00:14,222 --> 00:00:16,323
Dobře.

4
00:00:16,358 --> 00:00:17,691
Řekni mi to.

5
00:00:20,629 --> 00:00:21,662
Řekni mi to.

6
00:00:22,798 --> 00:00:26,033
Musím se tě na něco
zeptat a chci, abys mi řekl pravdu.

7
00:00:26,067 --> 00:00:29,503
Jistě. Co je to?

8
00:00:45,337 --> 00:00:46,287
Nechápu to.

9
00:00:48,223 --> 00:00:50,841
V tom hotelu zastřelili člověka.

10
00:00:51,877 --> 00:00:54,011
Dobře.

11
00:00:54,045 --> 00:00:55,863
Tak, jaká je otázka?

12
00:00:57,666 --> 00:00:59,466
Byl jsi do toho zapletený?

13
00:00:59,501 --> 00:01:03,037
Do... do čeho?

14
00:01:03,071 --> 00:01:05,105
Do té vraždy.

15
00:01:12,964 --> 00:01:15,099
Nikam nepůjdeš.

16
00:01:15,150 --> 00:01:17,001
Liz. Přestaň!

17
00:01:17,035 --> 00:01:19,737
Lidé, pro které
Pracuju, jsou velmi mocní.

18
00:01:19,771 --> 00:01:22,556
Takže, teď chci,
abys mi řekla všechno, co víš.

19
00:01:22,591 --> 00:01:23,541
Nic nevím.

20
00:01:23,575 --> 00:01:24,825
- Ubližuješ mi!
- Zatraceně, Lizzy!

21
00:01:24,859 --> 00:01:26,293
Nelži mi!

22
00:01:26,327 --> 00:01:28,362
Nic nevím! Přísahám!

23
00:01:28,396 --> 00:01:30,711
Jo, no, přál bych si ti věřit!

24
00:01:59,894 --> 00:02:01,111
Vstáváme.
........