1
00:00:00,835 --> 00:00:02,503
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,790 --> 00:00:05,357
Tati!

3
00:00:05,425 --> 00:00:08,392
Catherinina krev neobsahuje žádné
společné látky s krví vašeho otce.

4
00:00:14,996 --> 00:00:15,966
Vincente!

5
00:00:16,334 --> 00:00:18,869
Nestřílejte. Je to moje dcera.

6
00:00:20,239 --> 00:00:22,973
Vincente! To je v pořádku.
Už je po všem.

7
00:00:23,709 --> 00:00:26,175
Záleží jenom na tom,
že jsi zpátky a v bezpečí.

8
00:00:26,544 --> 00:00:28,978
Nikdy jsem tě nepřestala hledat.

9
00:00:29,346 --> 00:00:32,249
Kdo jste?

10
00:00:32,316 --> 00:00:34,884
Netrápí tě trochu,
co Vincentovi provedl Muifield?

11
00:00:34,952 --> 00:00:38,221
- Je trochu děsivý.
- Vincent by mi nikdy neublížil.

12
00:00:38,289 --> 00:00:41,890
Cat, sama jsi říkala,
že si na tebe nepamatuje.

13
00:00:47,731 --> 00:00:49,231
Existuje jich víc.

14
00:00:49,299 --> 00:00:51,700
<i>Kdo platí za tu loď?
Ovládá tě někdo?</i>

15
00:00:51,768 --> 00:00:53,034
Já ani nevím, kdo jsi!

16
00:01:08,784 --> 00:01:14,020
Ahoj, tady Cat. Mám nápad, jak vyřešit
celou tu záležitost s Vincentem.

17
00:01:14,288 --> 00:01:17,691
Má to jen menší háček.

18
00:01:17,759 --> 00:01:20,360
Budu tam za 20 minut.
Uvidíme se za chvíli.

19
00:01:23,130 --> 00:01:24,731
Dobré ráno!

20
00:01:24,999 --> 00:01:26,300
Heathe?

21
00:01:26,367 --> 00:01:28,367
Čau, chtěla jsem tě chytit,
než půjdeš do práce.

22
00:01:28,435 --> 00:01:30,102
Jo, dej mi chviličku.

23
00:01:30,170 --> 00:01:32,438
........