1
00:00:45,879 --> 00:00:47,714
Napätie vo svete rastie,

2
00:00:47,798 --> 00:00:51,801
medzi svetovou komunitou
a nekontrolovateľným
Severoafrickým národom Wadiya,

3
00:00:51,885 --> 00:00:53,094
sa to dnes vyhrotilo potom,

4
00:00:53,178 --> 00:00:57,140
čo bol inšpektorom Spojených národov pre zbrane
opäť zakázaný vstup do krajiny,

5
00:00:57,224 --> 00:01:00,476
Wadiyským vodcom,
Admirál Generálom Aladeenom.

6
00:01:00,894 --> 00:01:04,689
Nezvrhnem zo stola žiadnu možnosť,
a to myslím doslovne.

7
00:01:04,898 --> 00:01:07,859
Dnes sa pýtame...
Kto je Generál Aladeen?

8
00:01:08,277 --> 00:01:10,069
podľa
Wadiyskej propagandy,

9
00:01:10,154 --> 00:01:13,281
sa Haffaz Aladeen
narodil v roku 1973.

10
00:01:16,452 --> 00:01:19,787
Nepoznal svoju matku,
ktorá zomrela pri jeho pôrode.

11
00:01:21,623 --> 00:01:25,084
Generál Aladeen bol jediný syn
Omara Aladeena,

12
00:01:25,169 --> 00:01:27,462
on sám bol surovec
a násilný diktátor.

13
00:01:31,300 --> 00:01:32,300
Ďalší!

14
00:01:34,428 --> 00:01:36,053
Známy svojou ikonickou bradou,

15
00:01:36,180 --> 00:01:38,639
je chránený 30 ženskými strážcami,

16
00:01:38,932 --> 00:01:40,641
o ktorých tvrdí že sú panny.

17
00:01:50,819 --> 00:01:52,487
Vsadený do moci v 7 rokoch,

18
00:01:52,613 --> 00:01:56,324
Môže byť tým najnebezpečnejším mužom sveta.

19
00:01:57,034 --> 00:01:58,326
V poriadku,
poďme priamo k veci.

20
00:01:59,620 --> 00:02:01,329
Máte jadrové zbrane?

21
00:02:04,208 --> 00:02:05,583
Aká bola otázka?

22
00:02:06,376 --> 00:02:09,128
Máte jadrové zbrane?

........