1
00:00:00,149 --> 00:00:02,019
Nepovieš mi,
kde pracuješ?

2
00:00:02,139 --> 00:00:05,598
- V kancelárií.
- To znie tajuplne.

3
00:00:05,718 --> 00:00:07,991
Snažím sa na to zabudnúť.
Chápeš?

4
00:00:08,111 --> 00:00:11,151
Preukážte mi láskavosť a nepredstierajte,
že ste s tým niekedy súhlasil.

5
00:00:11,271 --> 00:00:14,235
Celoštátna sieť
organizovaných zločincov.

6
00:00:14,355 --> 00:00:15,420
Je to skutočné, Edgar.

7
00:00:15,467 --> 00:00:17,909
Politický lobisti,
to je skutočné.

8
00:00:17,964 --> 00:00:19,048
Agent Knox...

9
00:00:19,111 --> 00:00:22,194
Poštár a potom
na úrade prohibície.

10
00:00:22,251 --> 00:00:24,394
Agent Knox je nevinný

11
00:00:24,514 --> 00:00:26,615
ako batoľa.

12
00:00:26,912 --> 00:00:28,348
Zatkli Claytona.

13
00:00:28,468 --> 00:00:29,916
Tvrdili, že otrávil Henryho.

14
00:00:30,451 --> 00:00:32,363
Prečo by niekto také čosi robil?

15
00:00:32,674 --> 00:00:34,640
Sľubujem ti,
dá sa s tým žiť.

16
00:00:34,760 --> 00:00:36,362
Dostaneme ťa na ďalšiu školu,

17
00:00:36,482 --> 00:00:37,819
ak by to bolo nevyhnutné.

18
00:00:37,939 --> 00:00:39,323
Ty spromuješ.

19
00:00:39,846 --> 00:00:41,661
Pán Pierce toto sú moji spoločníci.

20
00:00:41,781 --> 00:00:43,543
Páni Lansky a Luciano.

21
00:00:43,663 --> 00:00:44,544
Chlapče.

22
00:00:44,664 --> 00:00:47,155
Teší ma, že ťa tu Joe pustil.

23
00:00:47,383 --> 00:00:48,601
Robiť si vlastný obchod.

........