1
00:00:01,001 --> 00:00:02,510
Wow, Darryl.

2
00:00:02,518 --> 00:00:03,621
Len mi daj tú zbraň.

3
00:00:04,990 --> 00:00:06,163
V minulých dieloch Chicago Fire....

4
00:00:06,186 --> 00:00:07,484
Ak by si ustúpila tak ako som

5
00:00:07,516 --> 00:00:09,424
ťa žiadala, Darryl mohol byť stále nažive.

6
00:00:09,447 --> 00:00:11,035
Nerozprávaj sa somnou!

7
00:00:11,086 --> 00:00:12,086
Ty si tá krysa.

8
00:00:12,120 --> 00:00:13,304
Ty si celý ten čas dával

9
00:00:13,338 --> 00:00:15,306
McLeodovej všetky informácie!

10
00:00:15,340 --> 00:00:16,924
Pani McLeodová mala narážky na mňa

11
00:00:16,958 --> 00:00:18,893
a na to ako vediem svoju hasičskú stanicu,

12
00:00:18,927 --> 00:00:20,227
čo nieje jej práca.

13
00:00:20,262 --> 00:00:21,595
Chcem sa opýtať ohľadne stanice 51...

14
00:00:21,629 --> 00:00:24,432
je to problémová stanica
alebo problémový veliteľ?

15
00:00:25,767 --> 00:00:26,734
<i>Naspäť!</i>

16
00:00:28,754 --> 00:00:30,304
Vy 2 ste všetko čo teraz má,

17
00:00:30,322 --> 00:00:32,073
takže budte statoční, kvôli nej.

18
00:00:32,107 --> 00:00:33,240
Mama!

19
00:00:33,275 --> 00:00:34,942
- Si v pohode?
- Hej, som v pohode.

20
00:00:38,263 --> 00:00:39,663
Gabi, mohla by si len počúvať?

21
00:00:39,698 --> 00:00:40,998
Zničil si už veľa môjho času.

22
00:00:41,032 --> 00:00:42,616
Ak neprestaneš otravovať,
zavolám fízlov.

23
00:00:42,651 --> 00:00:45,819
Je niečo čo musíš vedieť
o tom Jayovi.

24
00:00:45,837 --> 00:00:47,972
Ty si poliš?!

........