1
00:00:01,964 --> 00:00:06,477
<i>POMSTĚTE NÁS</i>

2
00:00:10,642 --> 00:00:14,461
Futurama S07E26
Meanwhile - Mezitím

3
00:00:43,415 --> 00:00:45,036
Poznáváš to tady, Leelo?

4
00:00:45,037 --> 00:00:48,005
Jo. Měsíc.
Nějakou dobu už tady je.

5
00:00:48,006 --> 00:00:51,408
Ano, ale hlavně jsme sem doručili
naší úplně první společnou zásilku.

6
00:00:51,409 --> 00:00:52,786
Pravda.

7
00:00:52,787 --> 00:00:56,238
No, tehdy jsem se víc snažili.

8
00:00:58,841 --> 00:01:02,135
Kupte si vaší podobiznu
ve formě balónkové sochy!

9
00:01:02,136 --> 00:01:05,929
Oblíbený rodinný památeční
dárek na pár hodin!

10
00:01:05,930 --> 00:01:07,515
Jednu Leelu, prosím.

11
00:01:07,523 --> 00:01:10,265
A použijte ty nejlepší balónky.

12
00:01:19,528 --> 00:01:21,124
Pání, vy jste dobrý.

13
00:01:21,150 --> 00:01:23,745
Pět let umělecké školy.

14
00:01:30,143 --> 00:01:32,152
<i>PROSÍM ZVRACEJTE PO VĚTRU.</i>

15
00:01:34,464 --> 00:01:36,569
- Chtěl bys corndog?
- Jasně.

16
00:01:36,592 --> 00:01:39,405
Tak ti ho měla máma koupit.

17
00:01:45,277 --> 00:01:47,838
- Ooh, paráda!
- Držte se!

18
00:01:47,839 --> 00:01:52,792
Mecha-hexotnice startuje svoje
nevyspytatelná rozhazování chapadlami!

19
00:02:01,247 --> 00:02:03,667
Aby jsi věděl, je mi trochu...

20
00:02:12,639 --> 00:02:14,377
Leelo!

21
00:02:19,782 --> 00:02:22,699
<i>LUNA PARK
společnost s ručením velmi omezeným</i>

22
00:02:24,677 --> 00:02:28,268
Ubohá Leela! Nikdy jsem jí
ani neřekl, že ji miluji!

23
00:02:28,292 --> 00:02:31,019
........