1
00:00:13,590 --> 00:00:15,320
Naučila jste se něco, Watsonová?

2
00:00:15,330 --> 00:00:16,330
Jo.

3
00:00:16,330 --> 00:00:17,760
Že bojujete nefér.

4
00:00:17,760 --> 00:00:19,660
Bojuji bez slitování.

5
00:00:19,660 --> 00:00:20,930
Zvyk, který máte vyvinout,

6
00:00:20,930 --> 00:00:22,260
pokud doufáte, že se ubráníte

7
00:00:22,270 --> 00:00:23,970
větším a silnějším protivníkům.

8
00:00:23,970 --> 00:00:26,570
Což se může stát,
pokud se nezaměříme

9
00:00:26,570 --> 00:00:31,040
na vyšetřování zločinů spáchaných
malými dětmi nebo domácími kočkami.

10
00:00:38,350 --> 00:00:40,250
Dobrý den, paní.

11
00:00:41,750 --> 00:00:43,220
Cože?

12
00:00:44,990 --> 00:00:46,620
Zavěs a zavolej policii.

13
00:00:46,620 --> 00:00:48,320
Požádej, aby byl
kapitán Thomas Gregson

14
00:00:48,330 --> 00:00:49,560
informován o tomto hovoru.

15
00:00:49,560 --> 00:00:51,390
Hned tam budu.

16
00:00:51,400 --> 00:00:52,700
Ano.

17
00:00:52,700 --> 00:00:55,060
Dobře. Pospěšte si, Watsonová.

18
00:00:55,070 --> 00:00:57,270
Mrtvola čeká.

19
00:00:58,370 --> 00:01:00,340
Volal nám okolo půl jedenácté.

20
00:01:00,340 --> 00:01:02,340
Nový klient, chtěl jemný TT

21
00:01:02,340 --> 00:01:04,370
- a trochu NPK.
- Co prosím?

22
00:01:04,380 --> 00:01:06,080
TT, tělesný trest.

23
00:01:06,080 --> 00:01:08,240
NPK, naplácání přes koleno.

24
00:01:08,250 --> 00:01:10,080
Řekl, že dveře budou odemčené.

........