1
00:00:03,756 --> 00:00:06,644
<i>Od doby, co byla Mary,
královna skotská, dítě,</i>

2
00:00:08,093 --> 00:00:11,351
<i>chtěli Angličané
její zemi a korunu.</i>

3
00:00:13,090 --> 00:00:16,205
<i>Byla poslána do Francie,
aby si vzala budoucího krále,</i>

4
00:00:16,325 --> 00:00:18,437
<i>aby zachránila sebe i svůj lid.</i>

5
00:00:18,741 --> 00:00:21,053
<i>To pouto ji má chránit,</i>

6
00:00:21,173 --> 00:00:23,936
<i>ale jsou tu síly,
které působí proti ní,</i>

7
00:00:24,056 --> 00:00:27,584
<i>temné síly, síly srdce.</i>

8
00:00:28,066 --> 00:00:29,962
<i>Nechť dlouho vládne.</i>

9
00:00:30,720 --> 00:00:33,640
<i>V předchozích dílech Reign:</i>
- Viděl jsem budoucnost vašeho syna,

10
00:00:33,760 --> 00:00:36,344
jeho svazek s Mary.
Bude stát Francise život.

11
00:00:36,464 --> 00:00:39,712
- Jsme zasnoubeni už od 6. - Spojenectví
se Skotskem může Francii zničit.

12
00:00:39,832 --> 00:00:43,052
- Ty si mě nechceš vzít.
- Po tom lektvaru měla spát jako mrtvá.

13
00:00:43,172 --> 00:00:47,210
- Sklenka vína a její počestnost bude
po probuzení v troskách. - Coline! Ne!

14
00:00:47,330 --> 00:00:50,129
- Říkal, že ho donutili.
- Colin McPhail je mým poddaným.

15
00:00:50,249 --> 00:00:53,299
- Chci s ním mluvit.
- Colin byl popraven.

16
00:00:53,419 --> 00:00:55,569
Dnes ráno byl
připraven o hlavu.

17
00:01:06,595 --> 00:01:10,811
Prozatím jsi skončil, chlapče.
Moc se tu neuvelebuj.

18
00:01:21,740 --> 00:01:24,111
Vstávej. Vstávej.

19
00:01:24,673 --> 00:01:26,786
Jdi. Jdi.

20
00:01:39,586 --> 00:01:40,586
Kdo jste?

21
00:01:43,568 --> 00:01:45,659
Proč jste mě osvobodila?

22
00:01:57,607 --> 00:02:00,624
Lady Kenna, Lady Aylee
........