1
00:00:00,187 --> 00:00:05,026
Preklad: Moonkey

28
00:01:19,469 --> 00:01:22,563
Homeland - 3x05
"The Yoga Play"

29
00:01:24,246 --> 00:01:26,013
<i>V predchádzajúcich dieloch</i>

30
00:01:26,015 --> 00:01:27,415
<i>Nie je ťa hodný.</i>

31
00:01:27,417 --> 00:01:30,084
A to vieš na základe toho,
že ho vôbec nepoznáš?

32
00:01:30,086 --> 00:01:31,118
Je nestabilný.

33
00:01:31,120 --> 00:01:33,287
Dana?

34
00:01:33,289 --> 00:01:35,256
Mami, čo sa stalo?

35
00:01:35,258 --> 00:01:36,958
Tvoja sestra odišla.

36
00:01:36,960 --> 00:01:38,693
Choď.

37
00:01:38,695 --> 00:01:40,728
<i>Zatiaľ sa oficiálne nepohrešujú.</i>

38
00:01:40,730 --> 00:01:42,129
Polícia má ich popis,

39
00:01:42,131 --> 00:01:44,131
a sú si vedomí,
že Leo je utečenec.

40
00:01:44,133 --> 00:01:45,700
Leo nebol na odvykačke
kvôli liečbe.

41
00:01:45,702 --> 00:01:47,468
Jeho rodičia
sa dohodli s prokurátorom,

42
00:01:47,470 --> 00:01:49,904
že ho nebudú stíhať za zabitie.

43
00:01:49,906 --> 00:01:53,074
<i>Je nepochybné,</i>
že Agentúra je zmrzačená

44
00:01:53,076 --> 00:01:55,109
a jej reputácia je v troskách.

45
00:01:55,111 --> 00:01:58,212
Ako sa dá od CIA čakať,
že ochráni túto krajinu,

46
00:01:58,214 --> 00:02:00,448
ak nedokáže ochrániť ani seba?

47
00:02:00,450 --> 00:02:01,482
Ide o Carrie.

48
00:02:01,484 --> 00:02:03,584
Je na love, Saul.

49
00:02:03,586 --> 00:02:06,754
Iba som chcel aby si vedel,
že ju zastavím.

........