1
00:00:00,501 --> 00:00:03,503
- Komentátor:
Dříve jste viděli:
V mužích, kteří vybudovali Ameriku.

2
00:00:04,004 --> 00:00:07,131
Země se po skončení
Občanské války odrazila

3
00:00:07,216 --> 00:00:09,133
ode dna a je silnější
než kdykoliv dřív.

4
00:00:10,427 --> 00:00:12,720
Cornelius Vanderbilt
pomocí brutální síly

5
00:00:12,805 --> 00:00:16,474
a zastrašování vybudoval
železniční impérium,

6
00:00:16,558 --> 00:00:18,142
které sjednotilo zemi.

7
00:00:20,604 --> 00:00:23,398
John D. Rockefeller, který vyrostl
ve skromných podmínkách,

8
00:00:24,900 --> 00:00:27,944
spolu se sebedůvěrou
a totální bezohledností

9
00:00:28,028 --> 00:00:30,697
vytváří monopol
v ropném průmyslu.

10
00:00:34,618 --> 00:00:38,413
Nakonec nový produkt mění
tvář USA.

11
00:00:38,497 --> 00:00:40,790
- Carnegie:
Jsem přesvědčen, že budoucnost je v oceli.

12
00:00:41,709 --> 00:00:44,794
- Komentátor:
A díky oceli Andrewa Carnegieho

13
00:00:44,878 --> 00:00:47,380
nyní města USA sahají až do nebe.

14
00:00:49,508 --> 00:00:50,800
- Nic není nemožné.

15
00:00:52,553 --> 00:00:54,053
- Komentátor:
Ale poté, co je jeho jméno

16
00:00:54,138 --> 00:00:57,181
spojeno s nejhorší katastrofou
v Americké historii,

17
00:01:00,477 --> 00:01:02,812
se Carnegieho impérium
začíná otřásat.

18
00:01:04,231 --> 00:01:07,108
Jeho předseda, Henry Frick,
tlačí dělníky

19
00:01:07,192 --> 00:01:08,651
až do bodu zlomu, ...

20
00:01:08,736 --> 00:01:09,777
- (exploze)

21
00:01:09,862 --> 00:01:11,446
- (muž řve)

........